marți, 4 martie 2008

Televiziune

Televiziunea modernă

Concomitent cu progresele tehnologice înregistrate, accesul la acest mijloc de comunicare a devenit rapid unul dintre cele mai populare din viaţa oamenilor de pe glob. Acest lucru a generat creşterea puterii de informare, educare şi divertisment. În zilele noastre televizorul pare de neînlocuit în viaţa de zi cu zi. Atunci cînd se întrerupe curentul electric, lipsa temporală a programelor TV ne crează o stare de plictis de parcă am asista la o înmormîntare. Copilul teribil al sec XX a ajuns să acopere o mare parte din timpul liber reţinîndu-ne în fotoliul din faţa televizorului. Diversificarea programelor receptate prin reţeaua de cablu sau prin satelit oferă programe atractive care satisfac cele mai ciudate preferinţe umane. Acest lucru nu ar fi posibil fără programul televiziunilor de nişă. Acest fapt a condus la o împărţire a publicului dar astfel s-a reuşit menţinerea lui tot în faţa micului ecran. Puterea televiziuni este conferită de impactul uriaş pe care îl poate avea în viaţa societăţi civile care devine ţinta mesajelor transmise zilnic fără întrerupere. Înainte de revoluţia din 1989 televiziunea era un instrument de propagandă a partidului comunist dar şi mijloc de prezentare al elitelor. Faptul că pînă la revoluţia din 1989 programele tv erau difuzate cîteva ore pe zi a condus la crearea unui apetit public ce dorea mai multe ore de emisie. Lucru care a făcut posibilă manipularea din timpul revoluţiei care a bombardat cu ştiri confuze şi de multe ori neverificate întărind dorinţa de schimbare a regimului comunist. Oameni care deşi nu participau la evenimente au fost ţinuţi zi şi noapte conectaţi la eveniment, iar gîndirea lor a fost îndreptată spre acţiunile ulterioare. Deşi faţă de SUA televiziunea română avea un handicap de dezvoltare acest lucru s-a recuperat imediat după aceea prin modernizarea mijloacelor de emisie recepţie precum şi sporirea nr de canale ce puteau fi recepţionate. Monopol al statului la început televiziunea devine treptat privată prin înfiinţarea de noi posturi tv noi ca: PRO-TV, ANTENA 1 , REALITATEA, etc. Impactul imaginilor este imens el propune subiecte de discuţie opiniei publice crează personalităţii şi vedete. Un exemplu în acest sens este cazul Elodia prezentat la postul OTV care ajunge în scurt timp subiect naţional fiind prezentat de mai toate posturile TV din România atît în cadrul programelor de ştiri cît şi în emisiuni dezbatere. Recenta dezbatere publică pe tema taxei auto iniţiată de postul realitatea este încă un exemplu prin care televiziunea poate propune teme de interes în care poate atrage oameni ce în mod obişnuit nu ar fi participat s-ar fi înpăcat cu ideea şi poate chiar ar fi acceptat-o în condiţiile în care nu ar fi găsit sprijinul altora. Apariţia pe micul ecran al diverselor nereguli ,cazuri de corupţie au dus la destituirea de miniştrii precum şi la atribuirea de etichete unor personalităţi publice. Televizorul crează dependenţă în comportamentul omului în cazul telenovelelor şi filmelor orientînd spre un anumit gen de consum de programe. Educarea publicului către o direcţie sau alta presupune fidelizarea sa prin prezentarea aşteptărilor sale identificîndu-se în genul de programe prezentat. Acest fapt duce şi la supravieţuirea unui program pe o perioadă de timp îndelungată şi chiar a unor formate TV gen ACASĂ sau enisiuni ca Surprize-Surprize, Din Dragoste etc. Televiziunea a devenit un mijloc eficient de creare a unor opinii politice prin prezentarea unor situaţii la care se adaugă curente de opinie uneori nefondate ca de exemplu recentele evenimente generate de proclamarea independenţei provinciei Kosovo care a adus în discuţie problema ţinutului Secuiesc. Acest lucru este destul de periculos putînd degenera în evenimente nedorite în cazul unei percepţii greşite a situaţiei , precum şi panicarea minorităţii române din judeţele Covasna şi Harghita. Prezenţa unor analişti politici poate duce la formarea unui curent de opinie în rîndul telespectatorilor. Televiziunea de azi ne poate indica direcţiile viitoare pe care le vom urma prin acţiuni induse precum în cazul prezentări de ansamblurile rezidenţiale, cumpărături la supermarghet-urii, vacanţe exotice, grădiniţe particulare pentru o anume categorie socială, licee, facultăţi în străinătate etc. De modul în care acţionează o categorie de oameni depinde într-o bună măsură şi specialişti care lucrează în acest domeniu al influenţei televizate, educînd treptat şi constant comportamentul uman în diverse situaţii de zi cu zi ca: comportamentul faţă de mediu, animale, violenţa în familie,etc. Un exemplu în acest sens este campania PRO-TV împotriva violenţei animalelor dar şi campania TV-NEPTUN cu privire la colectarea gunoiului. Televiziunea a devenit un pion important în viaţa socială creînd un nou mod de viaţă. Emisiunile ei acoperind întreg spaţiul de timp al unei zile devenind precum un glob magic în care se oglindeşte întreaga lume prin filtrul ei. Va fi oare viitorul ei pus în umbră de noua tehnologie apărută sau va fi înglobată. Internetul poate deveni un înlocuitor oare, sau doar un nou mijloc coexistînd împreună precum atît apariţia radioului şi a televiziunii nu au exclus presa scrisă fiecare venind una în completarea celeilalte.

Niciun comentariu: