luni, 14 decembrie 2009

POLITICA

Impactul publicităţii asupra alegătorilorPublicitatea un element extrem de important într-o campanie electorală. În zilele noastre campania electorală are loc în sufrageriile alegătorilor. Candidaţii pătrund în casele noastre prin intermediul ştirilor şi a reportajelor, prin materiale publicitare şi alte genuri de publicitate. Uneori, un jurnalist slujeşte drept interlocutor, dar adeseori politicienii deţin controlul total asupra mesajului receptet de alegători. Deşi unii politicieni afirmă că publicitatea înbunătăţeşte calitatea dezbaterilor din timpul campaniei electorale oferind alegătorilor informaţiile pe care mijloacele de informare nu le oferă întodeauna. Totuşi există şi politicieni care critică acest rol al publicităţii afirmînd că publicitatea vulgarizează dezbaterea politică, reducînd cele mai complexe probleme la simple sloganuri, bazîndu-se pe sentimentele alegătorilor, şi nu pe intelectul acestora.
Publicitatea politică merită o atenţie deosebită. Puterea anunţurilor publicitare este prea mare pentru a fi ignorată. Procesul de „vindere” a unui candidat cu ajutorul publicităţii merită atenţia presei. Oamenii care apar la televiziune în reclame susţinînd sau lăudînd sunt chiar „oameni simpli“ aşa cum sugerează materialul publicitar, sau sunt actori bine pregătiţi. Este real şi onest mesajul publicitar sau distorsionează faptele prin conţinutul lui? Un candidat fără scrupule ar putea şă îşi copleşească alegătorii cu o publicitate falsă, în ultimul minut, încît oponentul său să nu mai poată răspunde în mod eficient. În acest sens mass-media poate refuza să transmită mesaje publicitare noi care nu au mai fost prezentate anterior în ultimile 48 de ore ale campaniei electorale. Prin acest fapt se oferă timpul necesar candidatului acuzat să poată reacţiona.
Publicitatea este o formă de dezbatere publică şi, de fapt, reprezintă o exprimare liberă, garantată prin constituţie. La fel ca şi sondajele comlexitatea tehnicilor publicitare este atît de mare încît politicienii se confruntă cu tendinţa de a le utiliza în manipularea opiniei publice. Profesioniştii din publicitate planifică din timp reacţiile publicului. Reacţiile alegătorilor vor fi diferite la anunţurile politice. Uni vor spune că s-au decis să voteze sau nu. Această lipsă de uniformitate a reacţiilor îi face pe poiticienii să încerce să menţină onestitatea sistemului. Sondajele le oferă politicienilor o oarecare idee despre atitudinea alegătorilor, dar o imprevizibilitate a evenimentelor şi a opiniei publuce va fi adăugată în ecuaţia unei campanii electorale.

POLITICA

Publicitatea electorală


Publicitatea electorală diferă de celelalte forme publicitare într-un mod specific: alegătorul trebuie să-şi selecteze candidatul preferat printr-un vot exprimat într-o anumită zi. Din acest motiv publicitatea electorală într-o campanie electorală are ca scop vînzarea într-o singură zi. Dacă produsul prezentat ar fi de exemplu un detergent, consumatorul ar putea reacţiona oricînd la mesajul transmis prin publicitatea produsului respectiv. Un mesaj politic însă stimulează audienţa în ultimele 12 ore ale campaniei electorale. Publicitatea fie ea politică sau nu reprezintă analizarea datelor şi stabilirea aspectelor spre care se vor concentra anunţurile. În publicitatea politică, sondajele ajută la determinarea punctelor tari şi slabe dar şi la perceptia alegătorilor asupre felului în care pot fi înbunătăţite sau remediate eventualele defecte ale candidatului. Sondajele indică ce gîndesc alegătorii, ce sentimente poate să provoace anunţul. Aidoma unui discurs din campanie sau un reportaj de ştiri, publicitatea oferă un mijloc de comunicare cu publicul. Candidaţii mai puţin cunoscuţi trebuie să-şi sporească reputaţia numelui, deoarece publicitatea lor are scopul de a înscrie numele lor în memoria electoratului. Un alt scop poate fi prezentarea unor însuşiri ale candidatului şau a explica anumite luări de poziţie. Mesajul publicitar este alcătuit în aşa fel încît să facă apel atît la sentimentele conştiente cît şi subconştiente ale alegătorului. Nici contextul istoric nu este de neglijat pentru că deciziile alegătorilor nu apar dintr-un vid. Aceştia îşi amintesc de candidaţii anteriori şi de promisiunile din campanii, întemeindu-şi loialitatea pe speranţele şi temerile faţă de trecut şi viitor. Oricine a văzut reclame deosebite pentru diverse produse îşi aminteşte melodiile sau sloganurile utilizînd produsele respective, chiar dacă nu imediat. În politică însă imprevizibilul „vînzării într-o singură zi“ dictează conţinutul materialelor publicitare. Dacă publicitatea nu stimulează o decizie electorală favorabilă prin vot, aceasta nu este bună.
În pofida enormului ajutor oferit de sondaje, crearea unui mesaj publicitar politic reprezintă o ştiimţă inexactă. Reuşita sau eşecul din publicitatea politică sunt determinate în mare parte de contextul general al campaniei electorale. Evenimentele neprevăzute pot să împiedice un candidat aflat în frunte şi să resusciteze un pierdant. Din pricina acestiu caracter imprevizibil al politicii, planul publicitar al unei campanii trebue să rămînă pe cît posibil flexibil.

luni, 5 octombrie 2009

POLITICĂ

Puterea de acţiune a televiziunii


Este de neconceput o campanie electorală modernă fără televiziune. Acest mijloc de informare are o împortanţă hotărîtoare în campania electorală. Televiziunea ne aduce foarte aproape de candidat. Din cauză că îl vedem pe ecran, aşa cum vedem pe actorii noştri preferaţi, există tendinţa de a evalua politicienii după farmecul personal şi pe baza unor criterii mai relevante pentru vedete decît pentru oficialităţile publice. Politicienii turbează de mînie cînd sunt nevoiţi să vorbească pentru un public de cîteva sute sau cel mult mii de spectatori, ştiind că cea mai neînsemnată emisiune de televiziune, fie ea şi locală aduce zeci de mii de telespectatori.Televiziunea este privită drept cel mai agreabil mod de informare, cel mai uşor de înţeles, este locul în care personalităţile politice se pot afirma cel mai bine. Este un furnizor de mesaje simplu şi plăcut, de aceea îşi îngădue să forţeze unele obstacole în cadrul grupurilor manifestîndu-se un interes relativ scăzut pentru politică, astfel încît există tendinţa de a acorda ceea mai mare pondere mijloacelor utilizate pentru urmărirea unei campanii.
Există trei modalităţi prin care omul politic îşi poate face simnţită prezenţa pe micul ecran. În primul rînd, prin programele obişnuite, emisiuni consacrate, îndeosebi apolitice de varietăţi, culturale, etc. Una dintre emisiunile cele mai urmărite şi mai bine adaptate este Jurnalul Televizat, care informează despre desfăşurarea campaniilor, în timpul acesta reporterii TV însoţesc pe teren candidaţii, transmit imaginile de la mitingurile lor, orarele acestora fiind de obicei stabilite în aşa fel încît ştirile de la începutul serii să poată difuza imagini în direct şi pe cît posibil cîteva vorbe de duh alături de sloganurile care vor fii tot ceea ce se va reţine la final din prestaţia politicianului. Avantajul Jurnalului şi al emisiunilor consacrate este că acestea au publicul lor, pe care omul politic nu mai trebuie să îl atragă. El beneficiează de succesul obişnuit al emisiunii fiind urmărit atît de adversari cît şi de adepţi.
O altă posibilitate o constitue emisiunile oferite sau vîndute candidaţilor, tribunele în care se exprimă liber, asumîndu-şi răspunderea pentru ceea ce spun, cu condiţia de a respecta un cadru stabilit de postul de difuzare. Desigur mesajele publicitare sunt scurte şi concise pentru a fi prezentate între emisiuni sau în cadrul lor. Astăzi partidele se străduiesc să-şi facă publicitatea cît mai activă apelînd la specialiştii din domrniu. Posturile de televiziune programează emisiuni politice specifice, folosind din plin resursele limbajului audio-vizual, propunîndu-şi să se pună în slijba publicului, nu în cea a formaţiunilor politice. Aceste emisiuni se vror obiective, în general sunt contradictorii, omul politic nu are control asupra lor şi se urmăreşte să fie spectaculoase pentru ca publicul să dorească vizionarea lor. Aici realizatorii se vor strădui să pună politicul în dificultate prin întrebări incomode, însă acesta va avea posibilitatea să răspundă la întrebările cele mai dificile, după o listă întocmită de colaboratori săi.

POLITICĂ

Formatori de opinie


Rorul mass-media în campaniile electorale a ajuns să constate că influenţa lor nu se exercită decît prin aceşti intermediari între marile mijloace de difuzare şi public. Cine sunt cei care în jurul lor dau strălicire propiilor idei, şi impun propria opţiune altora? Cercetarea îşi propune să-i identifice iar politicul se strădueşte să-i convingă. De seducerea unuia poate însemna seducerea unui întreg grup sau grupurilor pe care le influenţează. Într-o societate care posedă simnţul erarhiei, influenţa sa este mare, şi mulţi alegători se decid în funcţie de îndrumările sale. Aici notorietatea o are doctorul, preotul, învăţătorul, etc.
Personalitatea pilot aparţine mai degrabă lumii vedetelor de consum făcînd parte din lumea cîntecului sau a cinematograficului, a literaturii sau a afacerilor, ea este o stea a cărei strălucire va lumina şi candidatul ales. Dacă acest candidat este şi el un star politic, personalităţile care i se alătură se poziţionează de asemenea ca staruri. În cazul acesta iluminarea este reciprocă. Vedetei la care se apelează sau care preîntîmpină apelul pentru susţinerea unei candidaturi i se recunoaşte o anumită greutate a opiniei, se admite că influenţa ei este reală. Astfel între candidat şi vedetă se produce un schimb de procedee. De asemenea, alegerile prezidenţiale se pretează la etalarea personalităţilor, întîlnirilor la vîrf, aglomeraţiei de staruri. Unele vedete care şi-au dobîndit faima în alte domenii sunt tentate să se lanseze în politică.
Experţii sunt profesioniştii mass-media ziarişti, specialişti în sondaje, profesori universitari deseori consultanţi care comentează evenimentele, încercînd să reflecte opinia publică sau să prevadă evoluţia acesteia. Influenţa lor se exercită prin opţiunea de a valoriza o temă sau alta, de a pune o întrebare sau alta. Ei îndeplinesc funcţia de „ageda setting” adică precizează obiectivele alegerilor şi ordinea importanţei acestora, fixează într-o oarecare măsură, agenda campaniei şi situează politicienii. Obiectivele evidenţiate de experţi nu sunt neapărat şi cele care îi frămîntă pe alegători.

POLITICĂ

Publicurile ţintă


Politicianul nu se poate adresa unor oameni la fel ca altora. El trebuie să îşi aleagă cuvintele, stilul, în funcţie de fiecare categorie de public căruia i se adresează. Oamenii vorbesc diferit, şi au interese şi necesităţi diferite. Dacă urmăreşte să sensibilizeze marea majoritate el trebuie să pună la punct mesaje de sinteză, şi să calculeze astfel cel mai mare divizor comun al tuturor cetăţenilor vizaţi. Dacă dimpotrivă se doreşte concentrarea cu prioritate asupre unei categorii, va fi nevoie de adaptarea lui la acest public. Astfel omul politic trebuie să afle cine este, ce gîndeşte şi ce vrea. Determinarea comportamentului politic este un mecanism extrem de complicat în care trebuie luate în calcul caracteristicile socio-demografice, anumite trăsături de personalitate, condiţiile de trai, aspiraţile alegătorilor şi să fie măsurate presiunile pe care le suportă în mediul lor. Se doreşte opţinerea de informaţii complete despre aceşti oameni de care va depinde mîine soarta unui candidat sau a unui partid. Apelarea la surse oficiale de informaţii (recensăminte, statistici) precum şi la rezultatul lucrărilor ştiinţifice aflate la dispoziţie. Se comandă realizarea de studii institutelor de sondaje. Cele care se ocupă cu estimările rezultatelor fac vîlvă în presă. Însă ceea ce se dă publicităţii, partea vizibilă a sondajelor, nu este decît o infimă monstră de din ceea ce se intreprinde pentru a ajuta partidele şi candidaţii să-şi stabilească teritorile de cucerit adică electoratul tintă.
Modalitatea clasică de subdivizare a electoratului este analiza socio-demografică care împarte cetăţenii după sex, vîrstă, profesie. Apoi se ţine seama, respectînd proporţiile, de feluritele preocupări şi revendicări din diverse domenii. Pensii pentru vîrstnici, fiscalitate pentru comercianţi. O altă clasificare a electoratului este ceea a participări la vot. Aceştia sunt pasivi şi activi determinanţi în rezultatul unei campanii electorale iar obiectivul propagandei fiecărui candidat sau partid este acela de ai convinge să voteze pentru ele. Acest grup de electorat pasiv alcătuit din indiferenţi, ezitanţi sau din leneşi, obosiţi, deprimaţi de dificultăţile de zi cu zi ar fi tintele vurnerabile ale comunicări de masă. Nu întodeauna este de ajuns să convingi alegătorul să voteze pe cutere candidat uneori este nevoie mai întîi să-l convingi să nu dea datoria electorală pe o partidă de pescuit.

marți, 8 septembrie 2009

POLITICĂ

Procesul de evaluare


Dacă de exemplu , candidaţii la preşedenţie fac campanie într-o anumită zi, nu este posibil ca postul naţional sau local să îi prezinte pe toţi. Astfel, întreaga zi ar fi ocupată numai de acea emisiune politică. La fel şi în presa scrisă, nu fiecare candidat va putea fi prezentat pe prima pagină. Judecăţile de valoare ale mijloacelor de informare în masă hotărăsc asupra problemelor şi persoanelor care vor fi prezentate, cît şi asupra spaţiului ce îl vor primi şi în ce mod vor apărea. Cine va beneficia de cea mai amplă prezentare? Este o chestiune la discreţia totală a presei. „Procesul de evaluare” funcţionează pe parcursul campaniei pe măsură ce editorii, producătorii şi receptorii decid cine merită să fie prezentat şi cine nu. Cînd presa alege dintre cei plasaţi pe primele locuri la debutul unei campanii, acest lucru modifică strategiea politică în mod semnificativ. Un candidat trebuie să se dovedească activ la începutul campaniei electorale şi să atragă atenţia presei. Cel ce aşteaptă pînă la sfîrşitul primei faze pentru a-şi concentra atacul asupra contracandidaţilor riscă deja ca presa să-l scoată din jocul politic. Presei îi place să stabilească învingătorii din campanie încă de la începutul ei. Dacă nu eşti situat printre primii încă de la început ai toate şansele să fi uitat pe parcurs. Candidaţii ştiu că nominalizarea lor de către presă ca fiind reprezentativi este mare. Alegătorii care nu vor să-şi piardă timpul cu o studiere atentă a politicii urmăresc mijloacele mass-media pentru a fi ghidaţi în privinţa candidaţilor cu cele mai mari şanse. Printre alegătorii devotaţi există o predispoziţie să aleagă pe cei cu şanse reale de cîstig.
Stabilirea agendei


Fiind cea mai constantă sursă de informaţii pentru public, presa poate face multe pentru stabilirea unor agende naţionale. Mijloacele de informare în masă nu impun ideologii, dar atrag atenţia publicului asupra unor anumite probleme. Relatarea de pe prima pagină sau ştirea zilei ajunge instantaneu să reprezinte cele mai importante evenimente pentru consumatorul de ştiri. Atribuirea unei anumite semnificaţii este o funcţie a discernămîntului editorialistic al organelor de presă. Să presupunem că un candidat la preşedenţie ţine un discurs despre problemele A, B şi C el consideră că problema A este cea mai importantă pentru public, dar organul de presă ia hotărîrea să pună accentul asupra problemelor B şi C în mod deosebit. Fiind un consumator de ştiri, cetăţeanul va fi predispus să acorde mai multă importanţă prezentărilor din mass-media. În felul acesta cetăţeanul s-ar putea nici să nu afle vreodată de prioritîţile candidatului la preşedenţie. Electoratul este în întregime la îndemîna evaluărilor mijloacelor de informare în masă care stabilesc importanţa relativă a afirmaţiilor unui politician.

POLITICĂ

Politicienii şi accesul la mijloacele de informare


Mijloacele de informare au mărit influenţa abordării orientate spre individ în procesul electoral. Acum alegătorii, prin mass-media, privesc cu atenţie mai mulţi candidaţi şi nu ajung în cabina de vot, în ziua alegerilor, cu impresiile impuse de apartenenţa la unul dintre partide. Fluxul mesajelor politice îi determină pe alegători să se bazeze pe presă în loc de partide, ca sursă de informare cu privire la candidaţi şi problemele puse de aceştia. Candidaţii reacţionează faţă de acest proces printr-o tot mai redusă identificare cu partidul, concentrîndu-se asupra utilizării mass-media ca principal canal de atragere a electoratului. În ce măsură mijloacele de informare în masă au devenit participanţi şi nu doar prezentatori ai proceselor politice. Presa ajută publicul, descrind ceea ce se întîmplă pe scenă. În acest fel mijloacele de informare în masă sunt prezentatori, interlocutori ai auditoriului şi nu actori. Deoarece a crescut rolul presei în politică, angajaţii mijloacelor de informare în masă pot ajunge pînă la nivelul la care abandonează publicul şi intră în rîndul actorilor. Presa decide candidaţii credibili, problemele importante, candidaturile care merită atenţia alegătorilor şi cele care pot fi ignorate.

luni, 27 iulie 2009

POEZIE

DOR DE TINE

Către tine zboară azi
Gîndul meu iară
Ca ieri şi întotdeauna
De cînd ne ştim întruna

Clipă de clipă
De tine îmi este dor
Sufletul meu te cere
De nu pot să mor

De dor plîng şi strig
Că tu eşti prezentă
În suflet şi-n gînd
De al tău dor plîng

vineri, 10 iulie 2009

POLITICĂ

Funcţiile mass-media


Analistul politic Harold Lasswell menţionează trei funcţiuni ale mass-media: supravegherea lumii pentru prezentarea evenimentelor aflate în derulare, interpretarea sensului evenimentelor şi socializarea indivizilor în mediul lor cultural.
Supravegherea poate fi de două feluri: publică şi privată. Supravegherea publică ridică problemele civice şi stimulează trecerea la acţiune. Oamenii din presă determină care sunt ştirile momentului ce evenimente politice vor fi urmărite sau nu. Decizia lor afectează întîmplările şi persoanele care vor fi incluse în centrul atenţiei pentru discuţile şi activităţile politice ulterioare. În afara faptului că în chestiunile importante de interes public mass-media atrage atenţia mai oferă şi indicii cu privire la importanţa unei probleme anume. Temele cu o importanţă mai mare sunt prezentate pe larg în prima pagină a ziarelor cu titluri mari şi bogat ilustrate ori în cadrul unor emisiuni speciale la radio şi televiziune. Prin faptul că prezintă un individ sau o instituţie, mass-media poate conferi acesteia un statut. Pentru că atenţia mijloacelor de informare este hotărîtoare succesului politic, actorii de pe şcena politică crează, cu bună ştiinţă, situaţii care pot atrage atenţia presei. Ele pot varia de la conferinţe de presă anunţate şi atunci cînd nu există nimic ce ar merita să fie anunţat, pînă la atacul fizic asupra unor persoane sau bunuri menite să determine o anumită cauză. Supravegherea privată dă posibilitatea cetăţeanului de rînd să ignore impactul mai amplu al ştirilor pe care la citeşte, le ascultă sau le urmăreşte. Cetăţenii folosesc mijloacele de informare în masă pentru a menţine controlul strîns a ceea ce ei consideră mai important. Alte funcţii private ale mass-media pentru omul obişnuit pot fi cele de divertisment, companie, modalităţi de petrecere a timpului liber. Prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă oamenii pot participa la evenimentele politice ale momentului.
Mass-media nu numai că supraveghează desfăşurarea evenimentelor cotidiene aducîndu-le în atenţia publică sau privată, ci le interpretează sensul, le aşază în context şi speculează cu privire la consecinţele lor. Marea majoritate a incidentelor se prezintă unei multitudini de interpretări, în funcţie de valoarea şi experienţa celui care le interpretează. Sugerînd relaţile între diverse evenimente şi cauzele lor presa poate forma opinii chiar şi fără a spune auditorului ce să creadă sau la ce să se gîndească.
A treia funcţie fundamentală a mass-media este socializarea politică. Aceasta presupune învăţarea principalelor valori elementare şi a direcţiilor fundamentale pentru pergătirea individului în vedrea acţiunii de integrare în mediul cultural. Informaţile din mass-media oferă ingredientele pe care oamenii le utilizează pentru a-şi ajusta atitudinile existente şi opiniile pentru a ţine pasul cu lunea într-o continuă schimbare. Ea trebuie creditată cu mare parte din socializarea continuă şi resocializarea adulţilor.

POLITICĂ

Mass-media şi importanţa politică


Ceea ce se relatează la ştiri joacă adeseori un rol important în modelarea percepţiei despre realitate a milioane de oameni din toate domeniile vieţii. Mass-media serveşte adeseori drept model de atitudine şi comportament. Capacitatea de a atrage un public atît de vast, atît oameni obişnuiţi, cît şi elitele politice, constituie unul dintre ingredientele majore ale puterii mass-mrdia. Mijloacele de comunicare în masă oferă o audienţă naţională acelor grupuri sau indivizi pe care ele înseşi îi aleg. Mesajele dezbătute prin intermediul mass-mrdia se preocupă de cele mai importante aspecte ale vieţii sociale şi politice ale naţiunii. Oamenii se bazează pe ea pentru că informaţiile oferite pe care, în general, le consideră a fi credibile. Imaginile mediatice sunt extrem de puternice, mai ales atunci cînd implică aspecte din viaţă pe care oamenii nu le pot experimenta decît prin intermediul mijloacelor de informare în masă şi nu în mod direct, în propiul mediu social. Aspectele din vieţile personale şi profesionale ale politicienilor nu sunt exprimate de obicei în mod direct. În schimb, percepţia populaţiei aspra acestor aspecte este este modelată în mare parte de felul în care imaginile prezentate la ştiri sau în articolele din presa scrisă.

POLITICĂ

Procesul de evaluare


Dacă de exemplu , candidaţii la preşedenţie fac campanie într-o anumită zi, nu este posibil ca postul naţional sau local să îi prezinte pe toţi. Astfel, întreaga zi ar fi ocupată numai de acea emisiune politică. La fel şi în presa scrisă, nu fiecare candidat va putea fi prezentat pe prima pagină. Judecăţile de valoare ale mijloacelor de informare în masă hotărăsc asupra problemelor şi persoanelor care vor fi prezentate, cît şi asupra spaţiului ce îl vor primi şi în ce mod vor apărea. Cine va beneficia de cea mai amplă prezentare? Este o chestiune la discreţia totală a presei. „Procesul de evaluare” funcţionează pe parcursul campaniei pe măsură ce editorii, producătorii şi receptorii decid cine merită să fie prezentat şi cine nu. Cînd presa alege dintre cei plasaţi pe primele locuri la debutul unei campanii, acest lucru modifică strategiea politică în mod semnificativ. Un candidat trebuie să se dovedească activ la începutul campaniei electorale şi să atragă atenţia presei. Cel ce aşteaptă pînă la sfîrşitul primei faze pentru a-şi concentra atacul asupra contracandidaţilor riscă deja ca presa să-l scoată din jocul politic. Presei îi place să stabilească învingătorii din campanie încă de la începutul ei. Dacă nu eşti situat printre primii încă de la început ai toate şansele să fii uitat pe parcurs. Candidaţii ştiu că nominalizarea lor de către presă ca fiind reprezentativi este mare. Alegătorii care nu vor să-şi piardă timpul cu o studiere atentă a politicii urmăresc mijloacele mass-media pentru a fi ghidaţi în privinţa candidaţilor cu cele mai mari şanse. Printre alegătorii devotaţi există o predispoziţie să aleagă pe cei cu şanse reale de cîstig.

POLITICĂ

Stabilirea agendei


Fiind cea mai constantă sursă de informaţii pentru public, presa poate face multe pentru stabilirea unor agende naţionale. Mijloacele de informare în masă nu impun ideologii, dar atrag atenţia publicului asupra unor anumite probleme.Relatarea de pe prima pagină sau ştirea zilei ajunge instantaneu să reprezinte cele mai importante evenimente pentru consumatorul de ştiri. Atribuirea unei anumite semnificaţii este o funcţie a discernămîntului editorialistic al organelor de presă. Să presupunem că un candidat la preşedenţie ţine un discurs despre problemele A, B şi C el consideră că problema A este cea mai importantă pentru public, dar organul de presă ia hotărîrea să pună accentul asupra problemelor B şi C în mod deosebit. Fiind un consumator de ştiri, cetăţeanul va fi predispus să acorde mai multă importanţă prezentărilor din mass-media. În felul acesta cetăţeanul s-ar putea nici să nu afle vreodată de prioritîţile candidatului la preşedenţie. Electoratul este în întregime la îndemîna evaluărilor mijloacelor de informare în masă care stabilesc importanţa relativă a afirmaţiilor unui politician.

POLITICĂ

Politicienii şi accesul la mijloacele de informare


Mijloacele de informare au mărit influenţa abordării orientate spre individ în procesul electoral. Acum alegătorii, prin mass-media, privesc cu atenţie mai mulţi candidaţi şi nu ajung în cabina de vot, în ziua alegerilor, cu impresiile impuse de apartenenţa la unul dintre partide.Fluxul mesajelor politice îi determină pe alegători să se bazeze pe presă în loc de partide, ca sursă de informare cu privire la candidaţi şi problemele puse de aceştia. Candidaţii reacţionează faţă de acest proces printr-o tot mai redusă identificare cu partidul, concentrîndu-se asupra utilizării mass-media ca principal canal de atragere a electoratului. În ce măsură mijloacele de informare în masă au devenit participanţi şi nu doar prezentatori ai proceselor politice. Presa ajută publicul, descrind ceea ce se întîmplă pe şcenă. În acest fel mijloacele de informare în masă sunt prezentatori, interlocutori ai auditoriului şi nu actori. Deoarece a crescut rolul presei în politică, angajaţii mijloacelor de informare în masă pot ajunge pînă la nivelul la care abandonează publicul şi intră în rîndul actorilor. Presa decide candidaţii credibili, problemele importante, candidaturile care merită atenţia alegătorilor şi cele care pot fi ignorate.

POLITICĂ

Controlul financiar-economic


Deşi la modul ideal piaţa ar trebui să stimuleze apariţia ideilor noi şi să provoace dialogul public, elita financiară care are frîele acestui joc se împotriveşte tocmai acestui principiu. Proprietarii marilor companii de presă sunt în mare parte conservatori şi au opinii de dreapta, în timp ce redactorii şi conducerea de la vîrful aceloraşi companii de presă sunt selectaţi tot pe criteriul cenzurii ideatice.Firmele de publicitate exercită şi ele o presiune, o cenzură cu mult mai puternică decît cea a statului. În relaţia cu patronii de presă jurnaliştii sunt la fel de vulnerabili în raport cu interesul privat precum în relaţia cu statul atunci cînd este vorba de ideologiea dominantă. Intrarea pe piaţa mass-media este din ce în ce mai dificilă tocmai din motive ţinînd de costurile ridicate ale pornirii unui nou instrument informaţional şi de condiţiile dure impuse de marile companii de presă. Puterea privată, exercitată prin presiunile economice şi publicitare, limitează şi ea libertatea individului, stimulînd anumite idei şi împiedicînd manifesterea altora. Agresiunea privată a marilor companii de presă are şi avantajul de a scăpa de sub controlul public, invocînd tocmai libertatea cetăţenească.

POLITICĂ

Controlul politic


În urma modificărilor apărute în viaţa societăţii datorate avîntului mijloacelor de informare în masă precum şi rolul căpătat de acestea în viaţa societăţii politicul tinde permanent spre restrîngerea capacităţii mass-media de a activa ideologic. Pentru a menţine un control strict asupra mijloacelor de informare, Puterea poate exercita două tipuri de control: legislativ şi administrativ. Controlul legislativ este cel mai agresiv şi mai vizibil. Printr-o legislaţie limitativă jurnaliştilor li se restrînge accesul la anumite informaţii, li se impune o conduită comunicaţională generatoare de dependenţă şi li se oferă un cadru închis de activitate şi mişcare. Controlul administrativ, acţionează prin stimularea unei „anumite părţi a presei”, conformă cu politicile şi ideologiile clasei conducătoare, prin acordarea de scutiri fiscsle, prin încurajarea privatizării sau a concesionării către persoanele aflate în imediata apropiere a conducerii partidelor de guvernămînt. Aceste două tipuri de control pot fi: fie restrictiv, fie stimulativ. Controlul de tip restrictiv se poate realiza prin restrîngerea accesului la frecvenţele de radio şi televiziune, prin impunerea unui monopol pentru staţiile de amplificare sau pentru companiile de difuzare a presei şi în cel mai grav mod, prin constituirea unor monopoluri informaţionale prin restricţii împise de agenţiile de monitorizare a presei.Un alt mijloc de control este controlul surselor informaţionale. Un ziarist lipsit de informaţii devine în timp prea puţin credibil, iar Puterea poate să restrîngă accesul la date şi materiale concrete apelînd la „secretul de stat”. Libertatea de informare a fiecărui cetăţean, inclusiv a ziaristului, poate fi limitată sau împiedicată prin metode greoaie de obţinere a informaţiilor sau prin excepţii de la regulă, care scot de sub controlul public anumite fapte sau persoane. În plus legile privind calomnia, insulta sau lezarea imaginii publice pot acţiona ca factori de stres pentru blocarea proceselor de informare. Principiul publicităţii rămîne totuşi ca o garanţie a protejării informării publice. Oricare persoană intrată de bună voie într-o poziţie oficială, într-o carieră ce presupune expunerea sau într-o acţiune ce solicită atenţia publică , renunţă odată cu aceasta la drepturile sale individuale şi la intimitatea personală, fiind conştientă de criticile, opiniile contrare sau de reprezentările eronate ale imagimii sale.

POLITICĂ

Controlul mass-media


Forţa şi capacitatea de presiune a mijloacelor mass-media exercitate asupra societăţii este dată din patru direcţii: economică, simbolică, coercitivă şi politică. În sens economic, mass-media constituie un factor de presiune puternic asupra mijloacelor de informare, legile pieţei influenţînd procesele de comunicare. La nuvelul simbolic, mass-media este considerată drept principalul factor de transmitere a ideilor fiind singura în stare să socializeze indivizii prin forţa sa integratoare în societate. Mass-media devine purtătoarea valorilor democratice pozitive în sensul că, educă cetăţenii în spiritul civic, dar partea ei negativă rămîne dependenţa de proprietarii ei faţă de lumea afacerilor şi faţă dorinţţele firmelor care-i aduc publicitate.Presiunea politicului este cea mai puternică dintre atribuţiile preluate de mijloacele de comunicare în masă. O mare parte dintre funcţiile partidelor politice precum stimularea publicului, crearea unei identităţi ideologice, mobilizarea electorală, selectarea candidaţilor au fost trecute în sfera mediatică. Cea mai importantă atribuţie a instituţiei partidului politic, crearea unui mijloc de comunicare între Putere şi cetăţeni a fost asumată de către presă. Mijloacele de comunicare au dat legitimitate democraţiei prin accesul liber al alegătorilor la informaţii transformînd sistemele politice într-un fenomen secundar al existenţei sociale.

POLITICĂ

Reglementări privind campania electorală


Legea electorală reglementează modul de desfăşurare al campaniei electorale, precizînd atît mijloacele cît şi acţiunile ce pot fi folosite, cît şi tipurile de comportament permise şi nepermise din partea actorilor politici şi a canalelor mass-media. Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor şi se încheie în ziua de sîmbătă care precede data alegerilor, la ora 7:00. Accesul orcărui candidat, de tip individual sau organizaţional, la serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune este garantat şi gratuit. Obligaţia tuturor furnizorilor de programe audiovizuale, publice şi private, este aceea de a asigura „desfăşurarea unei campanii electorale, echilibrate şi corecte“ pentru toţi actori politici implicaţi. Avînd în vedere acest fapt, se remarcă accentul deosebit pe care legea îl acordă campaniei electorale mediatice, mare parte dintre prevederi încercînd să reglementeze conţinutul şi modul de desfăşurare al emisiunilor de ştiri, al celor cu caracter electoral şi al dezbaterilor electorale, precum şi accesul candidaţilor la serviciile publice şi private de radiodifuziune şi televiziune prin repartizarea timpilor de antenă. Astfel, pentru a oferi doar un exemplu, în cazul televiziunii şi radioului public, pe baza listelor de candidaturi întocmite de către Biroul Electoral Central o comisie parlamentară special constituită acordă timpii de antenă partidelor politice, alianţelor politice sau alianţele electorale ale acestora, în funcţie de numărul de liste complete de candidaturi definitive, cumulate pentru Camera Deputaţilor şi Senat. Atît prevederile conţinute în Legea nr. 373/2004 cît şi reglementările introduse de CNA au impus o anumită conduită moderatorilor şi invitaţilor în cadrul emisiunilor şi dezbaterilor electorale, scopul fiind acela de diminuare al campaniei negative. Consecinţele se regăsesc în primul rînd la nivelul comunicării politice şi al strategiei actorilor implicaţi în campania electorală.

joi, 11 iunie 2009

LOGICĂ

Clasificări ale definiţiilor

În concepţia aristotelică şi în bună parte, în tradiţia pe care a inspirat-o definiţiile au fost reduse la definiţia prin gen proxim şi diferenţă specifică. Ideea definiţiilor de nume nu a fost străină, dar a rămas vag conturată. În practica cercetării, în cunoaştere, în general şi în practică, gama definiţiilor este însă mult mai largă. În logica ulterioară au fost întreprinse demersuri pentru a apropia cît mai mult teoria logică a definiţiei de practica efectivă a definirii. Au fost delimitate definiţii reale şi definiţii nominale, definiţii inplicite şi definiţii explicite, definiţii esenţiale şi definiţii descriptive, definiţii operaţionale şi altele, precum şi speciile unora dintre acestea . Astăzi tabloul tipurilor de definiţii este foarte bogat. Între timp abordarea logică a acestor tipuri a fructificat avantajele perspectivei semiotice, care inserează operaţia de definire în procesul comunicării intersubiective, soldată şi cu înţelegerea, şi a perspectivei peaxiologice, în lumina căreia operaţia de definire nu este un scop în sine, ci rămîne subordonată nevoilor de identificare, clasificare, sistematizare, apărute în sfera cunoaşterii pe baza necesităţilor activităţi practice. Privită în perspectivă semiotică şi praxiologică, definiţia prezintă o multitudine de tipuri , care intervin în cunoaştere cu funcţii şi situaţii diferite.
Putem clasifica tipurile de definiţii după mai multe criterii. Astfel:
I. după forma logico-lingvistică sunt:
1. definiţii implicite – definiţile în care definitul este precizat prin relaţiile sale cu alţi termeni înăuntrul unui sistem de limbaj. Astfel de definiţii a propus David Hilbert pentru a evita aşezarea geometriai pe o bază intuitivă. El a conceput un sistem axiomatic al geometriei, ai cărui termeni iniţiali- punct, linie, plan, între, în afară –sunt definiţi în interiorul sistemului de axiome.
2. definiţii explicite – în care definitul este precizat prin desfăşurarea definitorului într-un limbaj în care se defineşte.
II. după felul entităţii definite sunt:
1. definiţii nominale – au ca obiect termenii ca expresii ce desemnesză (ca nume). Ele nu trimit la obiecte, ci la cuvinte. De aceea, acest tip de definiţii are îndeobşte forma: ,,Prin termenul T înţelegem...“, ,,Numim T...“etc. Spre a marca faptul că ele au ca obiect termenii ca expresii care desemnează şi nu concepe, în aceste definiţii definitul se pune de regulă în ghilimele. Un exemplu de definiţie nominală este acesta: Numim ,,divertisment“o piesă muzicalăinstrumentală alcătuită din mai multe părţi succesive, cu caracter zglobiu, fantezist, capricios, amuzant.
La rîndul lor ,după funcţia îndeplinită în procesul de cunoaştere, definiţiile nominale sunt de mai multe feluri:
a) definiţii de înregistrare, adică definiţii care consemnează înţelesul sau înţelesurile pe care le are o expresie într-un limbaj. Aceste definiţii se mai numesc şi definiţii lexicale. Ele se utilizează în inventarele lingvistice ce iau forma dicţionarelor. De exemplu: Prin ,, învăţătură“se înţelege: 1. sistem de îndrumări teoretice şi practice într-un anumit domeniu de activitate; doctrină;principiu teoretic sau practic; 2. Cunoştinţe; cultură, înţelepciune; 3. Studiu; şcoală ,ucenicie, matreie de studiu; 4. Povaţă, sfat, lecţie.
b) definiţii de precizare ,adică definiţii care aduc o completare în ceea ce priveşte înţelesul unei expresii sau îl modifică. Un exemplu îl constituie expresia ,,simultan“, care, în urma apariţiei teoriei relativităţii a lui Einatein a căpătat precizarea ,,relativ la un sistem de referinţă“, adăugată înţelesului,, care se petrece în acelaşi timp, concomitent“. Definiţii de precizare se folosesc atunci cînd într-un domeniu al cunoaşterii intervin noi cunoştinţe ce modifică accepţiunea unor termeni.
c) definiţii stipulative, adică definiţii ce confirmă o accepţiune nouă unui termen deja existent, datorită introduceri lui într-un context nou. Ele se folosesc ori de cîte ori se procedează la crearea de limbaje artificiale sau la îmbogăţirea limbajului natural. Sunt definiţii stipulative definiţiile de genul: Prin ,,puzzle“ înţelegem un joc de reconstituire a unui întreg din fragmente decupate – o definiţie prin care se stabileşte înţelesul unui termen străin introdus în limba româmă; de exemplu, Prin ,,contingent“ înţelegem ceva ce poate să se producă sau nu – definiţie prin care stabilim ce înţeles atribuim unui termen într-un anumit context, avînd în vedere că acest termen poate avea şi alt înţeles: Prin ,, contingent“ înţelegem totalitatea tinerilor încorporaţi în acelaşi an în serviciul militar. Sunt de asemenea definiţii stipulative aşa numitele definiţii abreviative, adică definiţiile unor simboluri prin care o expresie este mult prescurtată: ,,ONU“ înseamnă Organizaţia Naţiunilor Unite, o organizaţie care are ca scop rezolvarea diferendelor politice pe cale paşnică, prin dialog şi consultare.
Este de observat că în cazul definiţiilor nominale nu se poate pune problema valorii lor alethice. De aceea, printr-o definiţie nominală se răspunde la o întrebare de genul: ,,ce se înţelege prin termenul T ?“ şi nu la o întrebare de felul: ,,sunt toate obiectele din clasa definitului caracterizate de definitor, şi numai ele?“. Căci nemijlocit definiţiile nominale se referă la înţelegerea termenilor şi nu la conţinutul lor de cunoaştere. În cazul lor, într-adevăr cum remarca Jhon Locke, a defini înseamnă ,,a arăta înţelesul unui cuvînt prin alţi cîţiva termeni care nu sunt sinonimi“. Desigur, definiţiile nu sunt toate nominale, cum consideră o întreagă direcţie în logica modernă căreia îi aparţine şi Locke, configurată în jurul tezei comform căreia, fiind explicitări ale înţelesului termenilor, iar expresiile ce îl desemnează pe acesta fiind convenţionale, definiţiile nominale la care ar fi reductibile toate definiţiile sunt pur convenţionale. Nu se poate contesta convenţionalitatea într-un anumit sens (semnificaţia unei expresii sau expresia pentru o semnificaţie este în orice limbă, rezultatul unei ,,alegeri“ între variante), definiţiilor nominale, dar se poate contesta şi respinge reducerea definiţiilor la definiţii nominale. Spre deosebire de definiţiile nominale, există definiţii reale, care se raportează la obiecte şi nu la numele lor.
2. Definiţiile reale sunt definiţiile care dezvăluie determinările caracteristice ale obiectelor, adică dezvăluie conţinutul termenilor. Aceste definiţii dezvăluie note ale definitului şi pe această cale, însuşiri, relaţii etc. Ale obiectelor de care se referă definitul. În cazul acestor definiţii se pune problema valorilor alethice, ca răspuns la întrebarea: ,,sunt toate obiectele din clasa definitului caracterizate de definitor – şi numai ele?“.
Definiţiile reale, după felul definitorului sunt, la rîndul lor de mai multe feluri:
a) definiţii generice sau definiţiile prin gen proxim şi diferenţă specifică, aplicabile termenilor generali, despre care a fost vorba mai sus şi cărora le-am fixat condiţii de aplicabilitate. Ele sunt aplicabile termenilor care, în virtutea raporturilor de ordonare se dispun în sisteme de la speciile ultime la genul suprem, exclusiv; ele nu pot fi aplicate extremităţilor acestui sistem, căci în cazul termenilor singulari, diferenţa specifică presupune o descriere iar în cazul genului suprem, nu se poate indica genul proxim. În ambele cazuri, însă sunt posibile alte tipuri de definiţie.
b) definiţii genetice sau definiţiile în care definitorul indică modul de formare a obiectului la care se referă definitorul. De exemplu: ,,Ecoul este efectul produs de o undă acustică care, prin reflectare, se întoarce la sursa emitentă cu o intensitate suficientă şi o întîrziere necesară pentru a putea fi percepută ca find distinctă de unda directă“. O specie a definiţiilor genetice o formează definiţiile genetice constructive, care arată modul cum se construiesc obiectele prin acţiunea agentului uman: Cercul este linia curbă închisă formată prin rotirea unui segment de dreaptă în jurul unui punct fix.
c) definiţii funcţionale sau definiţii în care definitorul indică funcţia obiectului la care se referă definitul într-un ansamblu funcţional din care face parte. De exemplu, definiţia Catargul este piesa care susţine pînzele corabiei este funcţională. În astfel de definiţii, definitorul cuprinde întregul proxim şi diferenţa funcţională.
d) definiţii relaţionale – în care definitorul indică relaţii specifice obiectului la care se referă. De exemplu: Zero este numărul care, înmulţit cu oricare alt număr, dă tot zero.O specie a definiţiilor relaţionale sunt definiţiile abstractive sau definiţiile prin abstracţie. Ele se elaborează pe baza relaţiei de echivalenţă. Este cunoscută din matematică definiţia numărului (Frege, Russell): Numărul unei clase α este clasa tuturor claselor echivalente cu α . În logică, semnul se defineşte în mod analog: Semnul este clasa tuturor înscripţiilor echivalente grafic.
e) definiţii operaţionale – în care definitorul indică operaţii de identificare şi delimitare la care se referă definitul. Definiţia : Un număr este par dacă rezultatul împărţirii sale cu doi este un număr întreg este o definiţie operaţională întrucît identificarea obiectului şi delimitarea sa de alte obiecte este mijlocită de efectuarea unei operaţii. Acest tip de definiţie s-a conturat mai precis în urma propunerii lui P. W. Bridgman de a înţelege printr-un concept o mulţime de operaţii; conceptul este sinonim cu mulţimea corespunzătoare. Respingînd aspectul exclusivist al tezei care dizolvă în cele din urmă conceptele de operaţii şi nu mai ajung să pună problema definirii lor propiu-zise, nu trebuie ignorată intervenţia inevitabilă în practica cercetării a definiţiilor operaţionale şi importanţa lor în legarea planului teoretic al cunoaşterii de planul experimental.
În legătură cu definiţiile operaţionale se ridică întrebarea privind relaţia dintre definiţie şi măsurare. Printre adepţii operaţionalismului a fost răspîndit punctul de vedere după care definim un concept aplicînd măsurarea obiectului la care se referă. ,,Evident, scria Bridgman, noi ce înţelegem prin lungime dacă putem spune care este lungimea cutărui sau cutărui obiect ,iar pentru fizician nu este nevoie de mai mult“. Trebuie însă observat în cu acest punct de vedere că măsurarea nu este echivalentă cu definirea şi nu o poate substitui. Deşi ambele sunt operaţii de determinare între ele subzistă o importantă deosebire: definirea determină un termen (o calutate) în ceea ce priveşte aplicarea lui la o clasă de obiecte; măsurarea determină gradul în care un obiect satisface termenul (calitate). Măsurarea este perpetuu în interiorul unei calităţişi o presupune printre condiţiile posibilităţii ei.
Termeni intră în legături variate şi formează sisteme. Se pune întrebarea dacă toţi termenii unui sistem pot fi definiţi. Răspunsul este negativ. În orice sistem rămîn anumiţi termeni ce nu pot fi definiţi în acel sistem; ei pot fi definiţi în alt sistem de termeni, folosind unul din tipurile de definiţie amintite. Sunt situaţii în care însă, într-un domeniu oarecare se operează cu termeni ai ,,vocabularului de bază“ al domeniului considerat, cei ce sunt, în ceea ce priveşte semnificaţia lor, ,,obişnuiţii“.Ei trebuie să fie totuşi precizaţi. Precizarea lor recurge inevitabil la ,,caracterizări parţiale“, ce vor fi înlocuite ulterior cu definiţii. O formă fregventă a ,,caracterizării parţiale“, este aşa-numita definiţie condiţională. Nu este vorba de definiţie propiu-zisă deoarece ea presupune o relaţie de implicaţie şi nu o relaţie de echivalenţă. Un exemplu este: ,,x“ este un substantiv feminin, întrucît posedă caracteristicile a, b, c.
Un aspect important al definiţiilor este istoricitatea. Pe măsura sporirii cunoştinţelor, definiţiile suferă schimbări şi, în limită, sunt înlocuite cu noi definiţii. Luînd în seamă şi înţelegînd în mod concret istoricitatea definiţiilor, la antipolul tendinţei de a ipostazia anumite definiţii, ca şi a tendinţei relativiste, trebuie însă subliniată necesitatea de a realiza în fiecare moment al cunoaşterii definiţii complete. O definiţie este completă dacă pe baza ei se poate stabili în mod univoc apartenenţa sau neapartenenţa unui obiect la clasa definitului. Completitudinea este condiţia fundamentală a unei definiţii bune, care, la rîndul ei, rămîne una din condiţiile unei activităţi de cunoaştere evaluare şi în general, a unei gîndiri corecte şi productive. Căci, aşa cum Pascal remarca, ,,cine vrea să gîndească bine, trebuie să aibă un mod constant şi latent, alături de noţiunea pe care o întrebuinţează, şi definiţia ei“.
Observaţii asupra definiţiei în logica tradiţională
În logica tradiţională, cerinţa univocităţii funcţiei de definit era prezentă în mod sugestiv sub forma următoarelor trei condiţii ce se impun unei definiţii: o definiţie nu trebuie să fie nici prea largă (supradeterminarea noţiunii) , nici prea îngustă (subdeterminarea noţiunii) , iar termenii ei nu trebuie să se intersecteze.
Despre supradeterminarea unei noţiuni se vorbeşte atunci cînd noţiunii respective i se adaugă note caracteristice care nu revin obiectului la care se referă. Ne aflăm în faţa unei supradeterminări a noţiunii dacă dăm de exemplu, o definiţie precum urmează: Este luptător al ,,Frontului naţional“cel care luptă pentru pace şi socialism şi este membru al unui partid democratic. Această definiţie politic dăunătoare este în acelaşi timp şi logic falsă, deoarece situaţia de a fi membru al unui partid democratic nu este o premisă a colaborării cu ,,Frontul naţional“. Sfera (extensiunea) noţiunii ,,Frontul naţional“, pe de o parte şi a noţiunii ce rezultă din intersecţia noţiunilor ,,lupta pentru pace“, ,,lupta pentru victoria socialismului“ şi ,,apartenenţa ca membru la un partid democratic“, pe de altă parte, nu coincid. Sfera primei noţiuni este mai mare decît a celei de a doua. Vorbind în sensul definiţiei clasice (a noţiunii), în această definiţie greşită sunt date mai multe diferenţe specifice decît există de fapt în esenţa obiectului.
Despre o subdeterminare a noţiunii vorbim atunci cînd sfera de determinat este mai mică decît sfera noţiuni determinate. Avem de a face cu o subdeterminare a noţiunii dacă formulăm ,de exemplu astfel definiţia: un dreptunghi este o figură geometricăplană cu patru unghiuri drepte. De fapt determinarea noţiuni de dreptunghi cere şi alte note caracteristice suplimentare. Întra-devăr fără aceste note caracteristice suplimentare ar fi un drptunghi şi figura a desenată mai jos:

a b
Această figură este neîndoielnic o figură geometrică plană şi are patru unghiuri drepte. Dar tot atît de neîndoielnic ea nu este un dreptunghi. Pentru determinarea noţiunii dreptunghiului b trebuie să adăugăm şi exprimarea unuvocă a existenţei a patru şi numai patru unghiuri drepte şi a delimităei rectilinii a figurii.
Prima eroare apare adesea cînd cercetăm cu precizie dacă putem alcătui o asrţiune de forma următoare: numai cine are cutare şi cutare notă caracteristică aparţine acestei noţiuni; de exemplu: numai cine ia parte la lupta pentru pace şi socialism şi este mambru al unui partid democratic poate fi activ în ,,Frontul naţional“. O cercetare exactă ne arată că acest ,,numai“este complet greşit plasat în acest loc. A doua eroare poate fi adesea descoperită dacă încercăm să inversăm definiţia.Într-adevăr, printre regurile de bază ale definiţiei există şi regula care spune că echivalenţa logică exprimată prin egalitatea de definiţie poate fi inversată, cu alte cuvinte că membrul drept poate fi schimbat cu cel stîng. Dacă dăm de exemplu: definiţia ,,O planetă este un corp ceresc care nu emita nici o radiaţie propie“, am comis eroarea de a subdetermina noţiunea.Ea iese la iveală atunci cînd inversăm definiţia, deci cînd definim: ,,Un corp ceresc care nu emita nici o radiaţie proprie este o planetă“. Noi ştim într-adevăr că există corpuri cereşti care nu emit nici o radiaţie proprie fără să fie din această cauză planete (de exemplu meteoriţii). Mijloacele ajutătoare de felul celor menţionate nu sunt desigur mijloace logice în sensul strict al cuvîntului. Greşala de a subdetermina o noţiune poate fi remediaată, adăugînd succesiv noi note caracteristice pînă cînd sferele noţiunilor din membrul stîng şi membrul drept al egalităţii formate de definiţie coincid.
Ca exemplu de intersecţie a noţiunii care apare în definiend şi a noţiunii care apare în definient amintim o opinie care duce la o comportare sectară în politică: ,,Un partid este o comunitate de oameni care constituie o clasă“.După cum se ştie ,,clasa“şi ,,partidul“sunt însă noţiuni care nu au decît în parte obiecte comune. Aşa de exemplu: partidele comuniste sunt instrumente ale clasei muncitoare, dar ele primesc în rîndurile lor nu doar muncitori.
Distincţia dintre cele trei cazuri: supradefinirea, subdefinirea şi intersecţia noţiunilor este un mijloc auxiliar concret pentru aprecierea valorii definiţiilor în sistemele neformalizate. Acest mijloc poate fi folosit în cazurile în care noţiunile au deja o denumire şi trebuie exprimată precis adevărata lor utilizare. Gnoseologic o asemenea cercetare cere o analiză a folosirii limbii şi o comparaţie cu realitatea obiectivă care stă la baza reflectărilor abstracte.
Logica tradiţională cere, în tratarea sa neformală intuitiv-gnoseologică a noţiunilor ,pornea de obicei de la confruntarea: noţiune-obiect de reflectat, deci lucra după metoda logicii claselor, a preferat şi un anume tip de definient. În cadrul unui sistem de clasificare, noţiunile se pot ordona după genuri şi specii. Această ordonare a fost privită ca obligatorie pentru alcătuirea definiţiilor. Se împărtăşeşte în acest caz concepţia că pe această cale se poate prinde esenţa unui obiect şi de aceea se vorbeşte deseori despre definiţii-obiect (definiţii reale). Să lămurim cele spuse pînă aici cu un exemplu: Pătratul este un dreptunghi cu laturi egale. În acest caz ,,dreptunghiul“ este genul proxim al speciei ,,pătrat“. Dintre diferitele specii posibile de dreptunghiuri este relevată aici una singură şi anume cea caracterizată prin nota specifică a egalităţii laturilor.
Regula clasică a acestui fel de definiţii, atribuită filozofului Boethius din epoca tîrzie a antichităţii (aproximativ 480 şi 524), sună astfel: noţiune=genul în care este cuprinsă noţiunea respectivă (genus proximum) plus diferenţa specifică (differentia specifica).
Să ne gîndim în ce mod putem îngloba această definiţie în relaţiile cele mai generale dintre noţiuni pe care le-am cunoscut pînă acum. Să notăm cu Q clasa tuturor figurilor plane mărginite de drepte şi avînd propietatea de a fi pătrate, prin R clasa tuturor figurilor mărginite de drepte şi avînd proprietatea de a fi dreptunghi, iar prin V clasa tuturor figurilor mărginite de drepte cu propietatea de a avea patru laturi egale. În acest caz există evisentă egalitateaQ=R∩V.
De asemena trebuie să fie valabile relatiile Q∩R şi Q∩V.
Aceasta ne arată că aşa-zisa definiţie clasică a noţiunii conţine un anumit element arbitrar. Întra-devăr, ştim că din legea comutativităţii rezultă pentru operaţia ∩ R∩V= V∩R indice 24.
Aici se vede însă din nou limitele unei tratări exagerate prin calcul a logicii aplicată la obiectele nematematice. Dacă în exemplul de mai sus concepem noţiunile Q,R,V numai drept clase de obiecte, adică dacă le considerăm ca date numai prin sfera lor, atunci, desigur, este cu totul indiferent dacă scriem R∩V sau V∩R. Echivalarea celor două expresii este însă îndreptăţită din punct de vedere gnoseologic numai dacă conţinutul noţiunilor R şi V poate fi considerat la fel de esenţial. Această problemă nu se poate însă epuiza numai prin luarea în considerare exclusivă a sferei. Să luăm următorul exemplu: un cal bălan este un cal alb.
Privită din punctul de vedere al sferei, aceasta înseamnă S=P∩W, sau altfel spus, ca acea clasă a obiectelor care au propietatea de a fi un cal bălan este egală cu clasa constituită din intersecţia clasei de obiecte care au propietatea de a fi cai şi a clasei de obiecte care au propietatea de a fi albe. În legătură cu aceasta trbuie să spunem următoarele: clasa obiectelor care au propietatea de a fi cai reprezintă în fapt un gen de vieţuitore intrat în istorie şi care se încadrează în ierarhia generală a speciilor şi a genurilor lumi vieţuitoarelor. Dar ce este , în schimb clasa obiectelor care au propietatea de a fi albe? În această clasă se cuprind ,de exemplu, caii bălani, pescăruşi, anumite grupuri de stele fixe, foile albe de hîrtie, anumiţi trandafiri, feţele anumitor candidaţi căzuţi la examen şand. Această ultimă clasă de obiecte are deci în mod evident un cu totul alt caracter decît clasa cailor. Aceasta înseamnă cu alte cuvinte că definiţia clasică conţine totuşi un sîmbure real ,pe care nu îl putem dispreţui, atribuindu-l pur şi simplu comutativităţii operaţiei ∩ . Valenţa diferenţiată a noţiunilor gen şi diferenţă specifică, în cazul nostru a noţiunilor ,,cal“ şi ,,alb“, este intensională şi din această cauză ea nu ţine de problematica logicii fornale. Problema esenţei de ordin inferior şi superior, deosebirea dintre esenţial şi neesenţial şamd. Constituie un cîmp de activitate tipic al logicii dialectice. În afară de aceasta o definiţie nu trebuie neapărat construită cu ajutorul operaţiei de intersecţie. Ea se poate construi şi prin reuniunea unor clase. De exemplu: Lucrător din R.D.G.= def muncitor sau ţăran sau intelectual sau maseriaşi sau funcţionar. Trebuie totuşi aplicată încă o corectură definiţiei clasice a noţiunii.Condiţia formulată în logica tradiţională, şi anume că trebuie sa ne ridicam de la noţiunea respectiva la genul cel mai apropiat (proxim) şi apoi sâ stabilim diferenţa specifica, nu poate fi practic ântotdeauna îndeplinită. Ǜberweg deja dădea următorul exemplu. În sens strict, figura geometrică pe care noi o numim ,,cerc“ are ca gen proxim noţiunea de ,,secţiune conică“. Ar fi totuşi absolut absurd să se definească cercul pentru prima dată cînd se vorbeşte de el în învăţămîntul elementar spunîndu-se de exemplu: ,,Cercul este o secţiune conică...“. Mai verosimil este să se spună astfel: ,,Cercul este o figură plană, avînd totalitatea punctelor la egală distanţă de un anumit punct“. În această ultimă definiţie nu se face referire la genul proxim, ci , în cel mai bun caz, la genul imediat superior genului proxim. Aşa cum a subliniat Ǜberweg cazurile de acest fel pot fi aduse deci la schema următoare: Fie noţiunea de definit A, cuprinsă în noţiunea gen cea mai apropiată B. Definiţia specifică find a. Noţiunea B fie la rîndul ei cuprinsă în noţiunea C, definiţia specifică find b. Se poate uneori întîmpla ca a şi b să nu poată fi determinate fiecare în parte decît cu mare greutate, în timp ce ele pot fi relativ uşor prinse împreună printr-o diferenţă comună c faţă de o noţiune superioară atît lui A, cît şi lui B. În asemenea cazuri, definiţia este mai simplă dacă folosim o noţiune gen mai îndepărtată.
În fine trebuie să manţionăm şi faptul că în anumite cazuri metoda clasică de definiţie nici nu poate fi folosită. Aşa se întîmplă îndeosebi atunci cînd în genere nu există un gen proxim, deci cînd este vorba de acele noţiuni pe care Aristotel le-a numit ,,categorii“. Aşa de exemplu, noţiunea de ,,existenţă“nu poate fi definită comform definiţiei clasice, deoarece pentru ea nu există o noţiunecare să fie gen proxim. Acelaşi lucru este valabil, desigur, şi pentru o serie de alte noţiuni de acest fel. Lenin a dat o caracterizare a noţiunii de materie. El numeşte materia ceea ce există în afara conştiinţei noastre şi independent de ea, adică ceea ce există obiectiv şi real. Toate aceste determinări n-au însă caracterul de genuri faţă de care materia să fie doar o specie. Tipul de definiţie din care face parte definiţia lui Lenin va fi tratată de noi în alt context.
Chiar în cazul noţiunilor care nu se referă la problemele cele mai generale ale cunoaşterii, încercarea de a opera cu reprezentările logicii tradiţionale nu dă roade. Pentru a ilustra acest lucru să considerăm definiţia claselor dată de Lenin şi amintită de noi mai anterior. ,,Prin clase înţelegem mari grupuri de oameni care se deosebesc între ele după locul pe care-l ocupă într-un anumit sistem de producţie socială istoriceşte determinat, după raportul lor (de cele mai multe ori formulat şi consfinţit prin legi) faţă de mijloacele de producţie, după rolul lor în organizarea socială a muncii şi deci, după modul de obţinere şi după mărimia acelei părţi din avuţia socială de care dispun ele. Clasele sunt grupuri de oameni dintre care un grup îşi poate însuşi munca altuia datorită locului diferit pe care îl ocupă într-un anumit sistem de economie socială. Privind din punctul de vedere al obiectului, ne putem da seama că în definiţie sunt precise toate notele caracteristice esenţiale ale claselor sociale. Am simbolizat definiţia în felul următor: K=def A ∩ B ∩ C ∩ D.
Dacă în această expresie am încerca uneia dintre notele caracteristice A, B, C calitatea ,,gen“, ar trebui să forţăm structura reală a notelor caracteristice. Făcînd abstracţie de faptul că D se poate deduce din C, toate notele caracteristice stau în definient pe picior de egalitate. A, B, C se determină reciproc. În limbajul logicii tradiţionale ar trebui să spunem că A, B, C sunt noţiuni coordonate. Dacă am vrea să ridicăm în mod forţat una din aceste noţiuni la rangul de noţiune-gen, ar trebui să facem independentă noţiunea ,,un grup mare de oameni“, care în definiţia noastră are rorul de a indica domeniul de indivizi pentri care sunt valabile predicatele K,A,B,C,D.
Genul proxim nu are însă rolul de a indica domeniul de indivizi, ci de a-l limita la o subclasă. Această subclasă este deflimitată de noţiunea genus proximum respectivă. Interpretată însă în acest mod, noţiunea ,,grup mare de oameni“ restrînge domeniul-obiect: grupe de oameni. Aceasta ar însemna că noţiunea superioară nu conţine în sens strict decît o indicaţie cantitativă, şi anume că domeniul de indivizi respectiv este mare. Dar nicvi aceasta nu se poate împăca cu concepţia tradiţională. Se vede deci că definiţia lui Lenin nu încape în acel pat al lui Procust pe care-l reprezintă definiţia tradiţională.
Dacă la formarea noţiunilor în limbajele neformalizate ne lăsăm conduşi direct de către obiectele de reflectat, atunci nu este suficient doar să indicăm în definiţie propietăţile lor esenţiale, ci trebuie să reproducem structural şi formele esenţiale ale îmbinării acestor propietăţi. Dialectica corelaţiei dintre propietăţile lucrurilor real-obiective nu poate fi însă prinsă în raportul specie-gen. Ea cere folosirea întregi varietăţi de mijloace logice de descriere care ne stă la dispoziţie . Dar chiar dacă rămînem pe poziţia de a opera cu noţiuni a căror corelaţie este stabilită prin ordonarea lor într-o piramidă, definiţia tradiţională nu dă rezultate. Am menţionat deja cazul definiţiei categoriilor care – pentru a spune astfel – se află în vîrful piramidei.
Definiţia clasică nu dă rezultate însă nici chiar acolo unde nu putem lămuri clar ce avem în minte decît arătînd un obiect. Să considerăm, de exemplu noţiunea de ,,roşu“. Pentru această noţiune există ce-i drept, o noţiune-gen, dar cu toate acestea noi nu putem alcătui o definiţie clasică. Dacă încercăm să spunem: ,,Roşul este o culoare care...x“, ne găsim în situaţia de a nu avea nici o posibilitate de a înlocui pe x prin ceva abstract. A spune despre x că este lumina cu o anumită lungime de undă nu serveşte la nimic. Un fizician suferind de daltonism are, desigur, posibilitatea să măsoare această lungime de undă, dar prin aceasta el este departe de a şti ce este roşul.
Cu privire la această temăse pot da multe exemple, care nu sunt nicidecum neesenţiale sau artificial construite. Dacă încercăm de exemplu să definim noţiunile ,,stîng“ sau ,,drept“, ne lovim de dificultăţi asemănătoare. O definiţie pir abstractă a noţiunilor ,,stîng“ sau ,,drept“ nu este posibilă. Pentru a defini aceste noţiuni trebuie să pornim de la faptul că din punct de vedere anatomic omul este construit asimetric. În acest caz putem să definim: acel braţ al omului care este cel mai apropiat de de inimă este braţul stîng iar celălanlt este braţil drept. Referindu-ne la structura geometrică a modelului (anatomic-uman) citat mai sus, printr-o corerare corespunzătoare cu acest model noi putem apoi stabili în toate celelalte cazuri care apar ce înseamnă ,,dreapta“ şi ce înseamnă ,,stînga“. Dar prin această metodă nu se dă, desigur, o definiţie clasică a noţiunilor ,,drept“ şi ,,stîng“.

LOGICĂ

Regulile (legile, definiţiei)

Dacă acceptîm că definiţia constă în reconstruirea unui termen cu ajutorul altor termeni şi definiţia urmăreşte clarificarea înţelesului termenului respectiv rezultă legile (regulile) de respectat pentru ca definiţiile, realizate după procedura aristodiană să fie corecte.
1) Definitorul şi definitul trebuie să fie exprimaţi prin termeni identici. Aceasta este o regulă privitoare la extensiunea termenilor, a căror satisfacere face ca definiţia să fie adecvată, adică să fie exprimată printr-o propoziţie de forma S (specia) este GD (gen+diferenţa) în care trebuie să avem S=GD (verbul ,,este“ indică raportul de identitate). Aceasta este o propoziţie universal afirmativă, cu predicatul distribuit, care se converteşte simplu: GD este S : de exemplu: triunghiul estepoligonul trilater = poligonul trilater este triunghiul.
Dacă definitul şi definitorul nu sunt exprimaţi prin termeni identici, atunci definiţia este incompletă, fiind posibile trei situaţii:
1. Dacă termenul definitor este subordonat termenului definit, atunci definiţia este prea largă, de exemplu, Văzul este facultatea de a distinge corpurile (Platon); Pătratul este patrulaterul echilateral.
2. Dacă termenul definitor este subordonat termenului definit, atunci definiţia este prea îngustă; de exemplu, Matematica este ştiinţa cantităţii, Matematica este ştiinţa numerelor; Omul este fiinţa raţională.
3. Dacă definitorul şi definitul sunt termeni încrucişaţi, definiţia este, pe de o parte, prea largă, pe de alta, prea îngustă; de exemplu, Naţiunea este comunitate de limbă; Sociologiea este ştiinţa societăţii.
2) Definiţia să fie clară. Este o regulă privitoare la intensiune şi pretinde ca termenul definitor să fie mai clar decît definitul. Pentru respectarea acestei reguli se impun următoarele condiţii:
1. Definiţia să nu fie tautologică, adică definitorul să nu repete definitul, ca în exemplul: ,,Lumina este mişcarea luminară a corpurilor luminoase“ (Noël). ,,Memoria este facultatea de a regîndi ceea ce a fost anterior conştientizat“.
2. Definiţia să nu fie circulară, cu alte cuvinte, termenul definitoe să nu se sprijine la rîndul lui pe termenul definit, ci să fie termen independent de acesta; de exemplu: Frumosul este ceea ce suiscită simţul estetic; Spaţiul este ordinea coexistenţei, iar timpul este ordinea succesiunii. Se exceptează prin forţa lucrurilor, de la respectarea acestei condiţii definiţia termenilor corelativi, care sînt definiţi în virtutea relaţiei care îi uneşte. De exemplu, termenii ,,întreg“şi,, parte“ : Întregul este ansamblul părţilor componente, integrate organic, iar Partea este un element al întregului, care are o relativă independenţă în raport cu acesta.
3. Definiţia să fie negativă, dacă poate fi afirmativă, adică definitorul să indice ce este definitul, nu ceea ce nu este.Din capul locului se impune în legătură cu această regulă, să facem distincţie între ,,negaţia lingvistică“ şi ,,negaţia logică“; cele două feluri de negaţii nu se suprapun în toate cezurile. Sunt negaţii lingvistice, precum ,,universul nu este finit“, ce nu sunt totodată şi negaţii logice; dimpotrivă, aserţiunea se referă la prezenţa unei însuşiri, aceea de a fi infinit. De aceea o definiţie precum ,,paralelele sînt drepte ce nu se întîlnesc niciodată oricît ar fi prelungite“nu reprezintă o încălcare a acestei reguli. Mai este de observat împrejurarea că acestei reguli i se sustrag definiţiile termenilor negativi, care, în mod inevitabil, au o formă logică negativă. Un exemplu în acest sens este definiţia: Independenţa logică este propietatea unui sistem axiomatic constînd în aceea că nici una din axiomele sale nu se poate deduce din celelalte axiome ale sistemului respectiv. De aceea sunt admise definiţii negative în dihotomii:,,vertebrat“-,,nevertebrat“. Totuşi o analiză profundă descoperă note pozitive: nevertebratele au o anumită organizare interioară.
4. Definiţia să nu cuprindă termeni echivoci şi expresii figurate.Această regulă pretinde mai întîi ca definitorul să cuprindă numai termeni cunoscuţi, cu o semnificaţie şi un sens precise. În exemplul : Raţiunea este facultatea de a judeca bine, adică de a discerne binele şi răul, adevărul şi falsul, frumosul şi urîtul printr-un sentiment interior, spontan şi imediat nu este satisfăcută această pretenţie. El conţine părţi precum ,, sentiment interior, spontan şi imediat“, cu totul imprecise.Regula pretinde mai apoi ca definitorul să nu recurgă la expresii figurateşi la metafore, ci să indice în mod precis notele caracteristice ale definitului. Cu alte cuvinte nu-şi au au locul în definiţie figurile de stil cu sens retoric, menite să stîrnească adeziunea sau, în orice caz o anumită reacţie subiectivă. De aceea propoziţii ca: Ideea de bine este soarele în lumea ideilor, Dreptul este întruchiparea ideii morale, Cîinele este prietenul credincios al omului nu sunt definiţii.
Unele manuale de logică peopun admiterea în lista regulilor definiţiei şi a unei reguli privind consistenţa definiţiei. Se consideră că definiţia nu trebuie să intre în contradicţie cu alte definiţii şi propoziţii din interiorul unui sistem de propoziţii şi că, în acest sens ea trebuie să fie consistentă. Se poate însă remarca fără dificultate că, în vreme ce regulile amintite mai sus se referă la extensiunea şi intensiunea termenilor ce compun definiţia şi deci numai la propietăţi ale definiţiei, cerinţa consistenţei se referă la relaţiile propoziţilor în interiorul unui sistem. Ea nu este propiu-zis o regulă privind definiţia, ci o aplicare a principiului necontradicţiei la nivelul unui sistem de propoziţii şi mai exact o propietate a acestuia.

LOGICĂ

Procedee de definire

Definirea termenilor se poate efectua în mai multe feluri. După cum se sprijină pe extensiunea sau pe inenstensiunea termenilor, definiţia se numeşte denotativă sau conotativă.
Cele mai simple definiţii denotative sunt:
1. Definiţia prin exemplificare: se specifică un obiect din extensiunea termenului : Continentul este, de exemplu, Europa.
2. Definiţia prin enumerare, în care definitorul indică toate obiectele cunoscute din clasa definitului: ,,Prin continent înţelegem oricare dintre acestea: Europa, Asia, Africa, America de Nord, America de Sud, Antarctida, Australia şi Oceania“.
3. Definiţia ostensivă (prin indicare) se arată obiectul printr-un gen oarecare şi foloseşte una din expresiile: ,,acesta este un ...“, ,,iată un ...“, ,,în faţă avem un ...“; de exemplu, ,,roşul este această culoare“; ,,nota do este această notă“. Indicarea este aici reprezentativă. Toate aceste procedee denotative, deşi utile, sunt imprecise, ele înlocuiesc generalul prin particular şi singular, fără a da înţelesul exact al termenilor.
Cea mai simplă definiţie conotativă este:
1. Definiţia prin sinonime: se defineşte ca termen printr-un alt termen care osedă acelaşi înţeles. Acesta este un procedeu foarte folosit în dicţionare (în special în cele mici). Exemple: adagiu=maximă (sentinţă) , lealitate=sinceritate (cinste, francheţe). Deşi practicată şi acceptată de uni logicieni nominalişti drept corectă, definiţia prin sinonime nu este satusfăcătoare, deoarece ajunge la eroarea logică numită cerc ăn definiţie. În plus nu toate cuvintele au sinonime iar, pe de altă parte, rareori se întîlnesc sinonime absolute.
2. Definiţia prin gen proxim şi diferenţă specifică, procedeu impus cum am văzut încă din antichitate de Aristotel. Este un procedeu care face apel la celelalte operaţii logice cu termeni (specificare, generalizare, clasificare şi diviziune), în acest fel fiecare termen cîştigînd un loc precis într-un sistem de termeni. Pe scurt, procedeul constă în : i) introducerea termenului de definit înte-un termen care este genul său, ţinînd seama de asemănările cu semnificaţia altor termeni ; ii) diferenţierea termenului de ceilălanţi termeni incluşi în gen prin stabilirea deosebirilor . Cu alte cuvinte procedeul conotativ iniţiat de Aristotel presupune stabilirea unor relaţii între termeni, prezentaţi mai sus: subordonarea şi coordonarea.
Definiţia realizată prin gen şi diferenţă trebuie să satisfacă urmîtoarels condiţii:
1) genul să fie proxim adică subordonat imediat.
2) Diferenţa să fie specifică, o notă proprie din intensiunea definitului, care să-l deosebească de celelalte specii incluse în genul proxim. Altfel, nota respectivă nu caracterizează termenul în mod exclusiv.
3) Un termen poate fi inclus, succesiv, în genuri proxime diferite şi poate poseda mai multe diferenţe specifice.
4) Acelaşi termen poate fi definit în mai multe feluri. De exemplu : „cercul-este secţiune într-un con“; ,,este locul geometric al anumitor puncte“; ,,este figura generată de o rază“.etc. Aceste definiţii se ierarhizează după valoarea lor gnoseologică şi după necesităţi demonstrative.

logică

Definiţia din perspectiva logicii tradiţionale

O altă operaţie cu termeni şi, totodată, una dintre operaţiile logice de importanţă fundamentală în cunoaştere este definiţia. Pentru a înţelege sensul ei, este de observat că gîndirea se desfăşoară în forma unor entităţi specifice, pe care ea însăşi le creează prelucrînd pe plan cognitiv datele experienţei. Întrucît sînt produse ale gîndirii, deci obiecte formate mental, ce nu există în realitate, aceste entităţi se numesc ,,constructe“. În clasa lor intră diferite imagini ale obiectelor, reprezentări ale înfăţişerii lor şi înainte de toate, noţiunile, termenii folosiţi în propoziţii şi raţionamente. Spre a le asigura eficacitate pe plan cognitiv, este indispensabil ca termenilor să le precizăm extensiunea şi intensiunea. Operaţia prin care facem precizarea este definiţia.
În istoria logicii, definiţia a fost înţeleasă în diferite feluri: operaţie de dezvăluire a esenţei unui obiect (Aristotel), de stabilire a unui nume (Habbes), de traducere a unei expresii dinrt-un limbaj în altul (Wittgenstein), de substituire reciprocă a unor expresii înăuntrul aceluiaşi limbaj (Carnap), de convenţie cu privire la folosirea unui limbaj (Gurry). Parcurgînd aceste accepţiuni, se poate observa că fiecare pune accentul pe un aspect sau altul şi îndeosebi pe aspectul cognitiv sau pe cel lingvistic. De altfel, controversa majoră în ceea ce priveşte accepţiunea definiţiei a opus punctul de vedere cognitivist şi punctul de vedere lingvistic. Adepţii punctului prim de vedere au considerat că definiţia fixează o experienţă de cunoaştere; adepţii punctului de vedere lingvistic au considerat că definiţia fixează un mod de folosire a limbajului.
Care dintre accepţiunile de mai sus trebuie reţinută şi folosită? Care dintre ele redă natura definiţiei? Răspunsul la aceste întrebări îl putem rezuma în trei puncte, ce vor fi detaliate la mai tîrziu cînd vom cerceta diferitele feluri ale definiţiei: a) în considerarea definiţiei, aspectul logic trebuie să fie bine conturat, dar el nu trebuie rupt de aspectele lingvistice, paraxiologice etc.; b) definiţia nu se reduce la fixarea unei folosiri a limbajului, căci ea însumă şi fixarea unei experienţe de cunoaştere; c) combinarea efectivă a aspectului cognitiv şi a aspectului lingvistic poate varia în funcţie de tipul de definiţie. În concluzie, definiţia se aplică termenilor şi, odată cu stabilirea unei anumite folosiri a expresiilor care îi desemnesză, ea fixează şi o anumită cunoştinţă.
Pentru a cerceta structura definiţiei, să plecăm de la cîteva exemple: 1) Triunghiul este poligonul cu trei laturi, trei vîrfuri şi trei unghiuri ; 2) Combinarea chimică este fenomenul chimic de unire a doi sau a mai multor atomi, molecule sau radicali, pentru a forma molecula unei noi substanţe, cu însuşiri deosebite de cele ale substanţelor de la care a pornit; 3) Modestia este trăsătura de caracter rezultată dintr-o apreciere obiectivă, echitabilă a propilor calităţi şi defecte. Este evident că aceste definiţii au forma propoziţiilor. Pentru a defini termeni, se apeleată la alţi termeni. Aceste propoziţii conţin: un termen de definit, numit pe scurt definitul (definiendum); o parte prin care se defineşte numită definitorul (definiens), şi o relaţie de echivalenţă a semnificaţilor între cele două părţi. Astfel că putem reda sintactic definiţia cu formula: x = df.y, în care x este definitul iar y este definitorul.
Se pune întrebarea: care este conţinutul definiţiei? Cu alte cuvinte: ce se reţine într-o definiţie? Definim termenii, iar aceştia se referă la obiecte, care sunt ,,referenţii“ lor. Fiecare termen are, cum am văzut, o semnificaţie, conferită de obiecte şi propietăţile lor, şi un sens dat de modul în care el preia semnificaţia la nivel neotic. Definiţia redă semnificaţia şi sensul termenilor; acestea formînd conţinutul ei.
Definiţiile reprezintă un mijloc pentru delimitarea şi ordonarea obiectelor şi în această calitate, un instrument indinspensabil în activitatea practică a omului pentru luarea sub control a fenomenelor naturale şi sociale. Ele au, deci, importante funcţii în cadrul praxisului social. Îndeplinirea cu succes a acestor funcţii este însă condiţionată de îndeplinirea unor funcţii cognitive: a) întrucît noţiunile, termenii sînt ,,bilanţul cunoaşteri“, definiţiile sunt cele ce fixează experienţele de cunoaştere şi le explicitează la nuvelul termenilor ; b) reducînd semnificaţia şi sensul termenilor, ele stabilesc înţelesul acestora ; c) precizînd înţelesul, ele permit introducerea de termeni noi într-un limbaj şi traducerea unor expresii dintr-un limbaj în altul ; d) ele conferă cunoştinţelor o formă care le face aparte pentru folosirea lor colectivă ; e) dau cunoştinţelor o formă în vederea extinderii lor prin inferenţe.
Dată fiind importanţa ei deosebită în cunoaştere, definiţia s-a bucurat de o atenţie aparte încă în scrierile fondatorului ca stiinţă, Aristotel. El a formulat o poziţie de referinţă în problemele definiţiei, care ar putea fi rezumată astfel: a) ,,Definiţia este o vorbire care exprimă esenţa unui lucru. Ea întrebuinţează sau o vorbire în locul unui nume sau o vorbire în locul unei alte vorbiri, căci unele lucruri exprimate printr-o vorbire pot fi şi ele definite“; b) orice definiţie prezintă un termen cu ajutorul unor alţi termeni deja cunoscuţi. În acest sens, ea poate fi privită ca ,,reducere“ a unui termen necunoscut sau mai puţin cunoscut la termeni cunoscuţi, deci ca o operaţie de stabilire a înţelesului la nivelul limbajului ; c) în orice definiţie, definitul şi definitorul se referă la aceeaşi clasă de obiecte; de aceea, cele două părţi ale definiţiei sunt echivalente extensional ; d) orice definiţie se face prin gen prixim şi diferenţă specifică. Aristotel pretindea că la definire ,,să aşezăm lucrul sub genul său şi să adăugăm diferenţele, deoarece într-o definiţie genul redă în primul rînd esenţa definitului“ ; e) se pot defini termenii generali, în afară de genul suprem şi de termenii singulari ; aceştia pot fi caracterizaţi sau descrişi.
Poziţia aristotelică se caracterizează, înainte de toate, prin punerea în legătură a punctului de vedere lingvistic cu cel cognitiv, prin tratarea definiţiei în cadrul procesului de comunicare. Ea a rămas superioară poziţiilor ulterioare care sau impus în logica tradiţională şi care au izolat aspectul logic-formal al definiţiei de celelalte aspecte ale acesteia. Sub alte laturi însă, această poziţie a fost sursa unor prejudecăţi: prejudecata după care orice definiţie exprimă ,,esenţa“ lucrurilor, care, fiind una, nu permite decît o singură definiţiie pentru fiecare lucru ; prejudecata după care orice definiţie se face prin gen proxim şi diferenţă specifică, fiind, aşadar, definiţie genetică (a termenilor generali), prejudecată după care termenii individuali, ca şi cei desemnaţi de verbe, adverbe, propoziţii etc.nu pot fi definiţi. O dată cu progresul cunoaşterii a putut fi denunţată presupoziţia fundamentală ce s-a aflat la baza acestor prejudecăţi, comform căreia s-ar putea identifica esenţe imuabile ale obiectelor. Totodată pe măsura trecerii la perspectiva practic-acţională şi la perspectiva semiotică asupra cunoaşterii, a devenit evidentă posibilitatea de a da mai mulţe definiţii aceluiaşi termen, în funcţie de însuşirile obiectului luat în considerare, de a formula definiţii nongenerice, cum sunt de exemplu, definiţiile operaţionale, de a defini termeni individuali, ca şi termani desemnaţi de verbe, propoziţii etc.

luni, 8 iunie 2009

publicitate

ANUNŢUL
Anunţul este o formă de publicitate prin care se realizează o comunicare în masă ce are ca scop , creşterea vînzări unui produs sau serviciu. Anunţul nu este numai o activitate ci şi un fenomen ce implică un ansamblu de tehnici ale psihologiei, sociologiei, ale scriituri de presă, ale spaşiului audio –video cu ajutorul cărora sunt atraşi cumpărători.
Anunţul are două componente:
-de informare în care sunt enunţate numele produselor sau serviciilor, calităţile acestora , denumirea firmei şi adresa acesteia.
-persuasivă care întrepătrunde volumul de informaţii prin naraţiuni , simbolizare , punere în şcenă prin apel la vedete şi prin slogan care exprimă imaginea mărcii.
Armand Dayan împarte anunţul publicitar în cîteva tipuri:
1 Denotativă este cea care se adresează raţiuni pentru a convinge folosind textul , imaginea, desenul tehnic pentru a întări explicaţia verbală.
2 Conotativă este aceea care se adresează emoţiei, afectivităţi, motivaţiilor inconştientului, uman.
3 Dură sau hard-sening este anunţul care are un obiectiv pe termen scurt.
4 Blîndă sau sof-sining este anunţul care face cunoscute produsul şi marca creînd în jurul lor o imagine memorabilă.
Indiferent de forma anunţul are un limbaj special cu ajutorul căruia îşi transmite mesajul către cei interesaţi sau nu stîrnind interesul.
Există două tipuri de anunţuri :
-de prezentare (reclamele)
-de mică publicitate
Publicitatea de prezentare cuprinde două categori:
-Naţională pregătită de o agenţie.
-Locală care poate fi pregătită şi concepută şi de sponsorul publicitar.
Un anunţ trebuie să-l convingă pe cititor să întreprindă ceva, de obicei să cumpere marfa sau să apeleze la serviciile oferite, el avînd trei funcţii:
-să atragă clientul în magazin.
-să vîndă anumite produse.
-să popularizeze imaginea firmei, magazinului etc.
Un anunţ bun produce atît efecte imediate cît şi de perspectivă , el trebuind să capteze atenţia , concentreze interesul , să cristalizeze dorinţa , să motiveze acţiunea.
Deoarece reprezintă o comunicare scrisă textul anunţului trebuie să răspundă la întrebările: cine? ce? cum? unde? de ce? cît? În ultimă instanţă un anunţ trebuie să satisfacă cele trei părţi interesate, mijlocul de răspîndire al anunţului , beneficiarul şi publicul (clientul).
Mica publicitate reprezintă şi ea o sursă de informare cititorii găsind cu uşurinţă datele de care au nevoie iar cel care dă anunţul are la dispoziţie un mijloc de comunicare cu un număr mare de oameni. Organizarea este cheia succesului în mica publicitate, clasificarea permiţînd cititorilor să găsească uşor informaţia dorită. Aşa apar rubrici ca: oferte de serviciu, vînzări cumpărări, matrimoniale, închirieri etc.
De la mica publicitate cititorii aşteaptă informaţii de actualitate , complete ,utile, prezentate clar şi concis, indiferent cît de redus este interesul pentru un subiect sau altul. Mica publicitate atrege cititorul către mesajul anunţului comunicat , creind un loc special în care poate fi găsită informaţia dorită.
Un ziar nu va publica orice anunţ dacă nu respectă anumite reguli. Astfel nu vor putea fi publicate anunţuri care induc in eroare, amageste, este discriminatoriu sau neadevarat. Modul de prevenire cel mai eficient este acela de a pregati o serie de norme, de acceptabilitate in determinarea acceptabilitati fiecarui anunt.
Agentii publicitari trebuie sa ţină seama de urmatoarele întrbări:
1. sunt adevărate afirmaţiile din textul anunţului?
2. afirmaţiile pot fi susţinute prin dovezi ?
3. există afirmaţii care induc în eroare?
4. sunt pretenţii exagerate de beneficii sau rezultate?
5. există ilustraţii care pot dezinforma ?
6. din text lipseşte ceva care creează ambiguităţi ?
7. simple opinii sunt formulate în text ca foarte reale ?
8. produsul este prezentat ca un fapt fals ?
9. ilustraţiile sunt în concordanţă cu textul ?
10. textul cuprinde cuvinte sau expresii discriminatorii ?
11. anunţul violează regulile bunului gust ?
Răspunsul la aceste întrbări nu epuizeză problemele ce apar în legătură cu acceptarea anunţului.Multe situaţi trebuie rezolvate prin bunul simţ.
Conceperea textului :pentru redactarea unui text bun trebuie respectate cîteva regulii.
-subiectul trebuie atacat direct.
-trebuie evitate superlativele şi platitudinile.
-adevărul trebuie exprimat prin texte elegante eliberate de banalităţii.
-propoziţiile trebuie să fie mai scurte de 12 cuvinte şi exprimarea lor să fie logică.
-dacă este totuşi nevoie să se ofere informaţii trebuiesc evitate textele lungi.
-textul nu trebuie să fie unul uzual.
-în totdeauna textul trebuie să inspire încredere iar punctele de vedere trebuie susţinute cu argumente credibile.
-cititorul trebuie informat cum să răspundă, cum să cumpere, cît va costa şi de ce trebuie să întreprindă acţiunea acum.
Nu de puţine ori anunţurile reclamelor sunt pline de expresii de prisos,de vorbe fără conţinut care irită atît pe cei care solicită cît şi pe clienţii şi cititorii.Sunt şi situaţii în care literele sunt aranjate pe verticală, materialu este rînduit în linii,curbe îngrămădit rînd peste rînd.Spaţiu dintre litere este redus în cît acestea se ating sau se suprapun sau se folosesc chenare în chenare .Lizibilitatea pe care dizainărul formeazăpentru caractere de litere s-a străduit să le realizeze ajungîdu-se astfel la un anunţ nefuncţional.
Textele anunţurilor e bine să fie scurte iar ele să folosească în mai mare măsură caracterele Groteşti de litere de cît la alte rubrici de ştiri.Dacă totuşi textul este mai lung machetatorul poate să comande litera dreaptă pentru a avea o lizibilitate maximă.Textul nu trebuie scris în întregime cu majuscule, iar rîndurile e de preferat să se termine inegal.
Se pot folosi caractere Aldine din cînd în cînd şi Italice. Cînd rîndurile sunt mai rare dar nu e bine să trecem de la o familie de litere la alta.
Titlurile anunţurilor:
Ele trebuie scrise cu litere din aceeaşi familie de literă, de titlu trebuie folosită nu numai în cadrul unui singur anunţ ci în toate celelalte provenite de la acelaşi client.Scopul este de a creea un stil distinct astfel în cît fără semnături firma să fie reconoscută.
Orice titlu şi text de anunţ trebuie înconjurat de spaţii albe în cadrul aceluiaşi anunţ caracterele de litere trebuie să intre în competiţie unele cu altele şi cu caracterele anunţurilor din jur.
Imaginile anunţului:
Ilustraţiile joacă un rol deosebit într-un anunţ şi de aceea trebuiesc folosite în mod funcţional. Imaginea publicitară ideeală prezintă un produs în timpul utilizări şi de pe urma căruia se opţin beneficii.
Rubriciile şi indexul la mica publicitate îi îndeamnă pe cititori spre locul precis în care pot găsi anunţul de care au nevoie.Sistemul de organizare al anunţurilor în cadrul rubricilor poate fii:
-alfabetic pe produse, servicii, pe oraş sau zonă,pe marcă de fabrică.
-numeric pe dată de fabricaţie, adresă sau preţ.
-dimensiune cu anunţurile mai mari la început.
-durata anunţurile cu mai multe apariţii consecutive la început.
O rubrică trebuie să poată rezista prin ia însăşi în fiecare număr. O nouă rubrică sau doar cîteva anunţuri în plus mai mult vor deruta pe cititor decît va simplifica situaţia.
Majoritatea oamenilor de afaaceri îşi dau seama că un singur anunţ la ziar ajunge la cunoştinnţa mult mai multor oamenii decît pot contacta departamentul lor comercial.
Stabilirea datei apariţiei anunţurilor este poate cel mai important element pentru realizarea unei publicităţii eficiente.Coordonarea anunţuriilor trebuie să încerce să profite de creşterea tendinţelor de cumpărare şi să prevină pierderile.

sâmbătă, 30 mai 2009

poezie

PLOAE
Plouă cu gânduri
Şi viaţa se scurge
Apa înseamnă viaţă
Ce vine şi fuge
Drumul se udă
Se strică deodată
Opreşte o clipă
Şi pleacă deodată
Ce ploaia se opreşte
Sub raze de soare timid
Ce apă usucă şi drumul deschide
Ca apa de ploae
Gândurile curg

sâmbătă, 23 mai 2009

Miscare contra sedentarismului (statul crizat)

Sportul uneste oamenii. Le creaza un spirit de echipa. II educa sa piarda, dar totusi sa inteleaga ca fiecare infrangere inseamna un pas catre victorie.

Orice om cat de antitalent ar fi, prin simpla participare la un eveniment sportiv de masa, nu are decat de castigat. Chiar daca nu esti unul dintre castigatori, simpla participare te incadreaza printre cei care au avut curajul de a incerca macar. La noi in tara, cultura sportiva de masa este oarecum haotica.

Totusi, anumite evenimente organizate in premiera, sau regulat, an de an, aduna un numar constant de participanti. Acest lucru se intampla si maine la orele 9:30 in Parcul Tineretului din Bucuresti, la cross-ul initiat de revista Viva, impreuna cu Mircea Badea si Carmen Bruma. In speranta ca toti posibilii cititori vor raspunde acestei provocari, ne dam intalnire la intrarea Sincai a parcului cu pricina.

Sportul uneste destine si educa oamenii. In semn de solidaritate cu ideea de sport pentru toti, am luat hotararea sa raspundem afirmativ acestei strigari. In ciuda relativei distante dintre Constanta si Bucuresti dorind prin acest gest sa determinam si alte persoane sa incerce o bruma de miscare.

Miscarea inseamna activitate fizica dar si spirit de lupta interioara cu sedentarismul si junk-food-ul impus spre digerare de concernele multinationale.

Cunoscuta sintagma mens sana in corpore sano presupune in primul rand participare si in ultimul rand idealuri. Sportul face doar bine iar sanatatea vine prin sport. Oriunde ai fi misca-te si vei trai sanatos.

miercuri, 13 mai 2009

POLITICĂ ÎN CRIZĂ

PATRON DE CARTON, JMECHER CU UN NEURON
Criza se adînceşte cu fiecare zi mai mult.Incapacitatea Guvernului este tot mai evidentă.După ce sectorul privat a reacţionat primul la efectele crizei scăzînd salarile angajaţilor la adăpostul dificultăţilor economice. Astfel la vremuri grele se găsesc firesc jmecheri noi din care patronii fentează plata unor dări către bugetul statului ,,bezmetic,,. Discutînd cu persoane direct afectate am aflat cu uimire că angajatul este silit să accepte unele jmecherii patronale pentru aşi păstra locul de muncă. Astfel o vînzătoare la un magazin din Năvodari B.L. acceptă să intre în şomaj tehnic pe rînd cîte o perioadă împreună cucelelalte colege. Bineînţeles că această măsură se întîmplă doar în acte, în rest nu intervine nici o schimbare. Se vine normal la muncă chiar de ar trebui să stai acasă. La fel se întîmplă şi cu o altă angajată din Constanţa cu 18 ani vechime la aceeaşi firmă ce se ocupă cu producerea de arcade din PVC. Aici jmecheria este un pic diferită prin faptul că este trimisă în şomaj. Astfel munca unui om poate fi exploatată de uni patroni care nu ştiu că o activitate economică mai poate şi scădea. Pentru el profitul este sfînt şi nu legile statului. Astfel statul pierde prin plata asigurărilor sociale etc. Angajatul este constrîns să accepte astfel de situaţii din care pe viitor pierd la calculul pensiei şi chiar la dreptul la ajutorul de şomaj in situaţia în care după această perioadă chiar intervine falimentul firmei. Un Deputat PNL din legislatura trecută spunea clar că nu trebuie să accepţi dar el uita faptul că pentru a putea face astfel de mofturi la locul de muncă trebuie să ai o situaţie diferită de un om obişnuit care veniturile sale îi asigură traiul de la o leafă la alta. Guvernul actual caută să se împrumute bani din exterior şi să facă economii la cheltuelile bugetare uitînd să prevină şi să sancţioneze astfel de practici care fac rău bugetului şi bine patronatului privat. Nu este corect, solidar şi ce or mai vrea dragi noştri oameni de stat.

luni, 9 martie 2009

Economia lui tătuţu doi

Lacrimă de criză
O nouă mostră de politician refuzat de sistemul comunist şi resuscitat in sistemul asazis capitalist. Astfel ,,tatăl grijuliu al patriei,, a venit ân fata aleşilor rugând reprezentativitatea aproape lăcrimând. Da lăcrimând de grija cum să mai tragă un episod precum rocada cu stolojan din octombrie 2004. El omul perfect în necunoscuta criză mondială. Doar asa ...Dacă dorim să accesăm fonduri, trebuie s-o facem în parteneriat cu FMI. Un astfel de împrumut ne pune la adăpost de falimentul sectorului privat, finanţat de la toţi. Oare dacă criza loveşte economiile de mult capitaliste cum să nu le rupă în două pe cele prefăcute a fi de piaţă. Oricum noi avem o economie de tip bazar turcesc. În loc de a se justifica măsurile ce vor veni peste omul de rând mai bine ar zice cum se luptă un comandant de vas cu valurile şi furtunile crizei. Justiţia pune beţe în roate fărădelegilor politice prin soluţionarea favorabilă a cererilor salariale. Monstruasa moştenire iar este de vină. Oare acum ce facem? Mai votăm cu cercetaţii penali în dosare precum ,,flota sau mătuşa Tamara,, Sectorul bugetar este daficitar la capitolul oameni performanţi, dar politicienii cum sunt oare? Ei sunt chiar repetenţi ai şcolii politice din vremea lui Ceauşescu. Cei ce înainte de 1989 erau mereu la uşa partidului cu ploconul pentru o funcţie pe lîngă partid. Acum cică sunt aleşii neamului. Dar reprezentativitatea lor este mult mai mică decît un director de fabrică comunistă. Ei nu au auzit de planificare pe timp lung a economiei ci doar de bufuri imobiliare. Peste toţi un cap limpede răsare ...unde este şuviţa oare? La Cotroceni sau Victoria oare? Să trăim bine!

miercuri, 18 februarie 2009

vacanţa pe tichete un vis

Vacanţa de vis
În sfîrşit vom avea şi noi parte de o vacanţă plătită de angajator şi direcţionată către un patron cu relaţii la Guvern. Astfel toată lumea va fi mulţumită şi se va relaxa în plină criză la ,,Hotel Plăpumioara,,. Acum vom merge cu ,,nasul,, pînă la ,,Hotelul de vis,, unde ne vom simnţii ca în Paradis. Cu un salariu îngheţat vom dezgheţa criza de turisti a unor patroni destepţi care doresc un turism constant şi sigur prin bani de la stat. Dacă nu eşti un Boss nu ai nimic de ros!. Cu alte cuvinte dacă eşti un simplu om al muncii vei primi doar un singur tichet musai cel mai mic cu putinţă. Iar cei cu venituri grase vor primi sigur cam şase salarii ninime pentru că doar ei sunt cei de la conducere. Şi în acest mod vom relaxa pe ai noştri sefii că sunt prea săraci şi nu pot plăti o vacanţă din leafa ce este cu mult peste acel salariu minim brut. Oricum tu om obişnuit vei munci cu drag şi spor pentru orice şefişor iar el te va răsplăti cu un tichet de vacanţă care mai bine nu îl ei. Căci ce să faci cu el cînd dai jumătate de salariu pe drumul pînă la Hotelul tău de vis, iar de îndată ce ai ajuns vei vedea ce bine este şă stai la hotel de trei lulele cu burta goală cu datori la chioscul din cartier. Şi vei străbate cărări de vis, locuri de poveste ale României care cu drag le vei recomanda şi celor de la Guvern. Dar să meargă şi ei cu un salariu ninim şi tu cu sase. astfel ar putea şi cel mai mărunt alegător să simntă şi el că a votat PD-L. Şi în vacanţa ce vine amintiţivă sloganul ,, SĂ TRĂIŢI BINE,,

joi, 22 ianuarie 2009

Băsescu vrea putere de dictator, Năstase temător

Este democratic să alegem dictatura?
Da este posibil să alegem dictatura în locul aşa-zisei democraţii. Acest lucru pare a fi de neînchipuit pentru oamenii paolitci de azi dar nu şi pentru cei obişnuiţi. Cine este oare vinovat?...Simplu nimeni dar totuşi cineva. Acest cineva este tocmai cel ce se tem de o astfel de ipoteză politică a viitorului dictator. Oare pe cine ar persecuta prima dată?...da pe cei care i s-ar opune. Ce nu s-a înţeles în democraţie este bunul simnţ. Căci de la politicienii care promit şi înşeală cu promisiuni electoratul pînă la patronii care exploatează practic angajaţii privîndui de drepturile oferite de lege precum:concediul de odihnă, care se plăteşte doar in înşelegere sau cel de studii care nici nu se pune în discuţie măcar. Acum nu mă miră cu nimic sondajul în care dictatorul este cerut. Să nu uităm istoria care ne spune că nu suntem un popor cu rădăcini democratice. Acest lucru se vede şi în zilele noastre cu ochiul liber, dacă întrebăm oameni simpli... ei vor cere ca Preşedintele să facă ceva, pentru că ei nu au făcut încă separaţia între dictator şi preşedinte. Acum este cam tîrziu să mai credem noi tinerii acestei ţări în implicarea politică. De ce oare?....simplu. Nu avem loc de cei care s-au prins ca un scai prin toate partidele. Ei au sita prin care se cerne viitoarele talente politice. Eu cred că sunt născut cu înclinaţii sociale, dar PSD-ul nu mă atrage la acţiune politică. Acest lucru este poate generat şi de faptul că acum suntem la Guvernare. dictatura se combate prin politici pe termen lung cu obiective clare...şi în primul rînd cu nivelul de trai al omului de rînd. Aceste două lucruri se pare că au fost uitate în democraţie. Stabilitatea democraţiei se păstrează prin bunăstarea fiecărui cetăţean.

marți, 20 ianuarie 2009

Criză şi manipulare

Manipularea prin criză politucă
Cam de pe la alegeri încoace, mai toate jurnalele de ştiri conţin un cuvînt care are menirea să ne sperie ,,CRIZĂ,,. Dar oare aşa este precum se zice? Da aşa este doar că pentru oamenii obişnuiţi există de mai mult timp. Chiar şi în anii de belşug ai guvernării PNL-PD, PNL-PSD (din umbră), omul de rînd a fost tot în criză. Pensionari, profesori şi alte categorii sociale au cerut mereu bani. Pe timpul guvernării CDR-PD un Premier cu nume predestinat Victor Ciorbea cerea întregii tări să strîngă cureaua din cauza grelei moşteniri. Cam la zece ani distanţă un alt Premier ne cere în loc de să strîngem cureaua să fim ,,solidari,, că de! tot greaua moştenire a lăsat facturile neachitate de fostul Guvern.Un alt aspect similar din trecut este şi faptul că atunci s-au făcut disponibilizări din minerit şi alte ramuri ale industriei. Acum ne paşte aceeaşi ameninţare dar fără plăţi compensatorii. Sub adăpostul crizei se justifică măsurile ce se impun a fi luate. În numele ei Guvernul trece la acţiune şi taie promisiunile din campania electorală. Dacă omului de rînd i se ia bunăstarea pe care nu a cunoscuto niciodată. Măsurile de austeritate se aplică şi jmecherilor din tot felul de agenţii guvernamentale doar aşa pentru solidaritate.În felul acesta se manipulează opinia publică şi se induce legitimitatea măsurilor luate. Acest lucru este promovat pe toate posturile TV, radio şi presă scrisă. Acest lucru se constituie într-un cor ce strigă pe mai multe voci acelasi lucru ca pe vremea comunismului cînd era doar un singur post TV controlat de stat.Aşa vocea unică se făcea auzită în tot şi în toate. Acum avem libertate dar vocile sunt ascultate în alt mod. Acum toate Televiziunile vorbesc la fel şi cînd se unesc în campanii de presă fac o manipulare chiar mai periculoasă decît cea de pe vremea dictaturii lui Ceauşescu. Acest lucru este amplificat prin faptul că televiziunile au un format diferit care acoperă toate gusturile. Dacă înainte de 1989 se ştia clar cine eate în spate şi telespectatorul se refugia în alte moduri de petrecere a timpului liber. Acum acelaşi public este captat de TV de nişă care le transmite acelaşi mesaj. Este criză în sport,muzică,ştiri etc.Aşa omul nu mai poate să fugă în altă parte şi efectul este la fel ca în cazul în care ştirea vine dintr-un singur canal fie el şi diferit.