luni, 8 iunie 2009

publicitate

ANUNŢUL
Anunţul este o formă de publicitate prin care se realizează o comunicare în masă ce are ca scop , creşterea vînzări unui produs sau serviciu. Anunţul nu este numai o activitate ci şi un fenomen ce implică un ansamblu de tehnici ale psihologiei, sociologiei, ale scriituri de presă, ale spaşiului audio –video cu ajutorul cărora sunt atraşi cumpărători.
Anunţul are două componente:
-de informare în care sunt enunţate numele produselor sau serviciilor, calităţile acestora , denumirea firmei şi adresa acesteia.
-persuasivă care întrepătrunde volumul de informaţii prin naraţiuni , simbolizare , punere în şcenă prin apel la vedete şi prin slogan care exprimă imaginea mărcii.
Armand Dayan împarte anunţul publicitar în cîteva tipuri:
1 Denotativă este cea care se adresează raţiuni pentru a convinge folosind textul , imaginea, desenul tehnic pentru a întări explicaţia verbală.
2 Conotativă este aceea care se adresează emoţiei, afectivităţi, motivaţiilor inconştientului, uman.
3 Dură sau hard-sening este anunţul care are un obiectiv pe termen scurt.
4 Blîndă sau sof-sining este anunţul care face cunoscute produsul şi marca creînd în jurul lor o imagine memorabilă.
Indiferent de forma anunţul are un limbaj special cu ajutorul căruia îşi transmite mesajul către cei interesaţi sau nu stîrnind interesul.
Există două tipuri de anunţuri :
-de prezentare (reclamele)
-de mică publicitate
Publicitatea de prezentare cuprinde două categori:
-Naţională pregătită de o agenţie.
-Locală care poate fi pregătită şi concepută şi de sponsorul publicitar.
Un anunţ trebuie să-l convingă pe cititor să întreprindă ceva, de obicei să cumpere marfa sau să apeleze la serviciile oferite, el avînd trei funcţii:
-să atragă clientul în magazin.
-să vîndă anumite produse.
-să popularizeze imaginea firmei, magazinului etc.
Un anunţ bun produce atît efecte imediate cît şi de perspectivă , el trebuind să capteze atenţia , concentreze interesul , să cristalizeze dorinţa , să motiveze acţiunea.
Deoarece reprezintă o comunicare scrisă textul anunţului trebuie să răspundă la întrebările: cine? ce? cum? unde? de ce? cît? În ultimă instanţă un anunţ trebuie să satisfacă cele trei părţi interesate, mijlocul de răspîndire al anunţului , beneficiarul şi publicul (clientul).
Mica publicitate reprezintă şi ea o sursă de informare cititorii găsind cu uşurinţă datele de care au nevoie iar cel care dă anunţul are la dispoziţie un mijloc de comunicare cu un număr mare de oameni. Organizarea este cheia succesului în mica publicitate, clasificarea permiţînd cititorilor să găsească uşor informaţia dorită. Aşa apar rubrici ca: oferte de serviciu, vînzări cumpărări, matrimoniale, închirieri etc.
De la mica publicitate cititorii aşteaptă informaţii de actualitate , complete ,utile, prezentate clar şi concis, indiferent cît de redus este interesul pentru un subiect sau altul. Mica publicitate atrege cititorul către mesajul anunţului comunicat , creind un loc special în care poate fi găsită informaţia dorită.
Un ziar nu va publica orice anunţ dacă nu respectă anumite reguli. Astfel nu vor putea fi publicate anunţuri care induc in eroare, amageste, este discriminatoriu sau neadevarat. Modul de prevenire cel mai eficient este acela de a pregati o serie de norme, de acceptabilitate in determinarea acceptabilitati fiecarui anunt.
Agentii publicitari trebuie sa ţină seama de urmatoarele întrbări:
1. sunt adevărate afirmaţiile din textul anunţului?
2. afirmaţiile pot fi susţinute prin dovezi ?
3. există afirmaţii care induc în eroare?
4. sunt pretenţii exagerate de beneficii sau rezultate?
5. există ilustraţii care pot dezinforma ?
6. din text lipseşte ceva care creează ambiguităţi ?
7. simple opinii sunt formulate în text ca foarte reale ?
8. produsul este prezentat ca un fapt fals ?
9. ilustraţiile sunt în concordanţă cu textul ?
10. textul cuprinde cuvinte sau expresii discriminatorii ?
11. anunţul violează regulile bunului gust ?
Răspunsul la aceste întrbări nu epuizeză problemele ce apar în legătură cu acceptarea anunţului.Multe situaţi trebuie rezolvate prin bunul simţ.
Conceperea textului :pentru redactarea unui text bun trebuie respectate cîteva regulii.
-subiectul trebuie atacat direct.
-trebuie evitate superlativele şi platitudinile.
-adevărul trebuie exprimat prin texte elegante eliberate de banalităţii.
-propoziţiile trebuie să fie mai scurte de 12 cuvinte şi exprimarea lor să fie logică.
-dacă este totuşi nevoie să se ofere informaţii trebuiesc evitate textele lungi.
-textul nu trebuie să fie unul uzual.
-în totdeauna textul trebuie să inspire încredere iar punctele de vedere trebuie susţinute cu argumente credibile.
-cititorul trebuie informat cum să răspundă, cum să cumpere, cît va costa şi de ce trebuie să întreprindă acţiunea acum.
Nu de puţine ori anunţurile reclamelor sunt pline de expresii de prisos,de vorbe fără conţinut care irită atît pe cei care solicită cît şi pe clienţii şi cititorii.Sunt şi situaţii în care literele sunt aranjate pe verticală, materialu este rînduit în linii,curbe îngrămădit rînd peste rînd.Spaţiu dintre litere este redus în cît acestea se ating sau se suprapun sau se folosesc chenare în chenare .Lizibilitatea pe care dizainărul formeazăpentru caractere de litere s-a străduit să le realizeze ajungîdu-se astfel la un anunţ nefuncţional.
Textele anunţurilor e bine să fie scurte iar ele să folosească în mai mare măsură caracterele Groteşti de litere de cît la alte rubrici de ştiri.Dacă totuşi textul este mai lung machetatorul poate să comande litera dreaptă pentru a avea o lizibilitate maximă.Textul nu trebuie scris în întregime cu majuscule, iar rîndurile e de preferat să se termine inegal.
Se pot folosi caractere Aldine din cînd în cînd şi Italice. Cînd rîndurile sunt mai rare dar nu e bine să trecem de la o familie de litere la alta.
Titlurile anunţurilor:
Ele trebuie scrise cu litere din aceeaşi familie de literă, de titlu trebuie folosită nu numai în cadrul unui singur anunţ ci în toate celelalte provenite de la acelaşi client.Scopul este de a creea un stil distinct astfel în cît fără semnături firma să fie reconoscută.
Orice titlu şi text de anunţ trebuie înconjurat de spaţii albe în cadrul aceluiaşi anunţ caracterele de litere trebuie să intre în competiţie unele cu altele şi cu caracterele anunţurilor din jur.
Imaginile anunţului:
Ilustraţiile joacă un rol deosebit într-un anunţ şi de aceea trebuiesc folosite în mod funcţional. Imaginea publicitară ideeală prezintă un produs în timpul utilizări şi de pe urma căruia se opţin beneficii.
Rubriciile şi indexul la mica publicitate îi îndeamnă pe cititori spre locul precis în care pot găsi anunţul de care au nevoie.Sistemul de organizare al anunţurilor în cadrul rubricilor poate fii:
-alfabetic pe produse, servicii, pe oraş sau zonă,pe marcă de fabrică.
-numeric pe dată de fabricaţie, adresă sau preţ.
-dimensiune cu anunţurile mai mari la început.
-durata anunţurile cu mai multe apariţii consecutive la început.
O rubrică trebuie să poată rezista prin ia însăşi în fiecare număr. O nouă rubrică sau doar cîteva anunţuri în plus mai mult vor deruta pe cititor decît va simplifica situaţia.
Majoritatea oamenilor de afaaceri îşi dau seama că un singur anunţ la ziar ajunge la cunoştinnţa mult mai multor oamenii decît pot contacta departamentul lor comercial.
Stabilirea datei apariţiei anunţurilor este poate cel mai important element pentru realizarea unei publicităţii eficiente.Coordonarea anunţuriilor trebuie să încerce să profite de creşterea tendinţelor de cumpărare şi să prevină pierderile.

Niciun comentariu: