duminică, 25 aprilie 2010

POLITICA

Funcţiile culturii politice

Cultura politică reprezintă un element al stabilităţii sistemului politic, al ordinii sociale, este baza susţinerii şi consolidării acestora. Rolul culturii politice se realizează prin funcţiile sale: informaţională, axiologică şi normativă.
Prin funcţia informaţională, cultura politică transmite oamenilor informaţii cu privire la sistemul politic, valori şi norme politice, criterii de apreciere a evenimentelor politice. Această funcţie contribuie la cunoaşterea legăturilor complexe directe dintre societatea politică şi cea civilă, a criteriilor prin care membrii societăţii apreciază politica statului, solidarizîndu-se sau împotrivindu-se faţă de măsurile ।Într-un sistem politic democrat, informarea se realizează în ambele sensuri, de la guvernanţi la cei guvernaţi şi invers. Prin informare, guvernanţii îşi prezintă deciziile şi urmările aplicării lor în practică. La rîndul lor, cei guvernaţi îşi exprimă opiniile asupra legalităţii sau ilegalităţii măsurilor adoptate, îşi manifestă poziţiile şi atitudinile faţă de autorităţile respective.Prin funcţia axiologică se realizează aprecierea, valorizarea fenomenelor politice. Rezultatele acţiunilor politice constituie o bancă de date pentru dezvoltarea culturii politice. Avînd semnificaţii corespunzătoare din punct de vedere politic, acestea se transformă în valori, delimitează pentru fiecare individ limitele acţiunii lui politice, pătrund în funcţionarea instituţiilor politice şi în activitatea claselor, categoriilor şi grupurilor sociale şi a fiecărui individ. Aceste semnificaţii ale culturii politice influenţează practica politică.
Cultura politică tinde spre consens, spre constituirea unui acord între membrii societăţii, asupra valorilor, credinţelor şi deprinderilor de viaţă existente. Normele politice contribuie la integrarea în viaţa socială a fiecărui individ. În unele condiţii, normele comportă mai multe alternative, alegeri posibile, oferă diverse modele de comportament pentru aceeaşi situaţie. Sistemul politic pluralist admite contestarea valorilor şi a normelor politice generale.

Niciun comentariu: