vineri, 10 iulie 2009

POLITICĂ

Reglementări privind campania electorală


Legea electorală reglementează modul de desfăşurare al campaniei electorale, precizînd atît mijloacele cît şi acţiunile ce pot fi folosite, cît şi tipurile de comportament permise şi nepermise din partea actorilor politici şi a canalelor mass-media. Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor şi se încheie în ziua de sîmbătă care precede data alegerilor, la ora 7:00. Accesul orcărui candidat, de tip individual sau organizaţional, la serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune este garantat şi gratuit. Obligaţia tuturor furnizorilor de programe audiovizuale, publice şi private, este aceea de a asigura „desfăşurarea unei campanii electorale, echilibrate şi corecte“ pentru toţi actori politici implicaţi. Avînd în vedere acest fapt, se remarcă accentul deosebit pe care legea îl acordă campaniei electorale mediatice, mare parte dintre prevederi încercînd să reglementeze conţinutul şi modul de desfăşurare al emisiunilor de ştiri, al celor cu caracter electoral şi al dezbaterilor electorale, precum şi accesul candidaţilor la serviciile publice şi private de radiodifuziune şi televiziune prin repartizarea timpilor de antenă. Astfel, pentru a oferi doar un exemplu, în cazul televiziunii şi radioului public, pe baza listelor de candidaturi întocmite de către Biroul Electoral Central o comisie parlamentară special constituită acordă timpii de antenă partidelor politice, alianţelor politice sau alianţele electorale ale acestora, în funcţie de numărul de liste complete de candidaturi definitive, cumulate pentru Camera Deputaţilor şi Senat. Atît prevederile conţinute în Legea nr. 373/2004 cît şi reglementările introduse de CNA au impus o anumită conduită moderatorilor şi invitaţilor în cadrul emisiunilor şi dezbaterilor electorale, scopul fiind acela de diminuare al campaniei negative. Consecinţele se regăsesc în primul rînd la nivelul comunicării politice şi al strategiei actorilor implicaţi în campania electorală.

Niciun comentariu: