miercuri, 23 martie 2011

POLITICĂ

Cultura şi diversitatea


Cultura reprezintă totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de om şi a instituţiilor necesare pentru comunicarea acestor valori. În concepţia lui Whitely şi England, cultura reprezintă „cunoştinţele, credinţele, arta, legile, normele morale, obiceiurile şi alte capacităţi ale unui grup, care îl distinge în şi de alte grupuri“. Astfel cultura cuprinde o sferă largă, cu diverse aspecte din societate. Cultura ea însăşi este o diversitate de sensuri, încît nu putem considera că un grup anume are un specific fără să suporte alte influenţe.

Diversitatea este o componentă a societăţii umane şi a lumii în care trăim. Tot ce ne înconjoară este diferit, dar face parte dintr-o singură lume. De diversitate poate ne ferim uneori fără să remarcăm că tocmai existenţa ei ne permite să progresăm. Închipuiţi-vă cum ar fi viaţa noastră dacă toţi am fi la fel. În primul rînd însăşi viaţa este posibilă datorită existenţei a două fiinţe, cea feminină şi cea masculină. Deci principiul de bază al existenţei îl reprezintă diversitatea. Chiar dacă ne referim la natură, oameni, lucruri, dependenţa de diversitate este enormă. Ce ar fi dacă toţi pomii ar face doar un fruct sau toţi oamenii ar fi poeţi, cine ar confecţiona haine pentru îmbrăcat, mîncare etc.

În diversitate omenirea se dezvoltă armonios atît material, cît şi spiritual. O dată cu dezvoltarea tehnologică şi economică, societatea are acces atît la cultura naţională, cît şi la cea internaţională. De bunăstarea membrilor unei societăţi şi de gradul de educaţie depinde şi toleranţa faţă de alte minorităţi. Căci doar prin educaţie este posibilă înţelegerea diversităţii.

Niciun comentariu: