duminică, 27 martie 2011

POLITICĂ

Avantajele diversităţii culturale în societate


Cu cît o societate este mai avansată din punct de vedere economic, cu atît ea va atrage şi o migraţie de populaţie ce aparţine unor societăţi mai puţin dezvoltate. Nivelul de trai determină şi o cultură de masă mai bine dezvoltată. Din acest punct de vedere, o societate avansată permite vîrfurilor din ţări mai puţin dezvoltate să contribuie la dezvoltarea lor profesională, materială şi intelectuală. Desigur că în acest caz diversitatea provenienţei lor nu contează. Economiile puternice ale lumii caută să atragă vîrfurile societăţilor mai puţin dezvoltate, ducînd în acest sens chiar o luptă în acordarea de favoruri. Un exemplu în acest sens este SUA, unde majoritatea savanţilor sunt de origine străină. În felul acesta, diversitatea este folosită la îmbogăţirea societăţilor care atrag astfel de oameni.

O altă migraţie care este foarte numeroasă o constituie avalanşa de cetăţeni străini care caută un trai mai bun sau un loc de muncă. Venind din diverse ţări în proporţii diferite, ei ajung să ocupe anumite regiuni, infiinţînd adevărate colonii - ex: cartierul chinezesc. Aceşti imigranţi contribuie la dezvoltarea diversităţii şi la ocuparea unor sectoare din economie mai puţin atractive. Datorită dezvoltării unei societăţii, membrii ei progresează economic şi cultural, ridicîndu-şi nivelul de pregătire. Lucru care nu este de loc rău, dar pentru a funcţiona economia trebuie suplinite anumite munci cu cetăţeni aparţinînd altor culturi. În acest fel diversitatea astfel creată duce la progres, făcînd sistemul să funcţioneze. Aglomeraţia de culturi, obiceiuri, religii este în primul rînd posibilă de o educaţie mai elevată. Fară un nivel crescut al educaţiei individuale şi colective, diversitatea culturală nu poate fi înţeleasă, respectată, preţuită şi acceptată ca un factor de progres.

Niciun comentariu: