duminică, 27 martie 2011

POLITICĂ

Avantajele diversităţii culturale


Secolul XXI a fost denumit secolul vitezei şi al schimbărilor majore la nivel mondial. Aceste schimbări contemporane se regăsesc în primul rînd în lumea organizaţiilor care s-au extins spectaculos, mai ales în ultimii ani, datorită migrării forţei de muncă, prin apariţia companiilor multinaţionale etc. În acest context al mişcărilor economice, diversitatea culturală trebuie văzută ca o realitate, luată ca atare, explorată şi exploatată în sensul bun al cuvîntului.

Interesul pentru studierea, înţelegerea şi promovarea diversităţii s-a manifestat cu precădere în ultimele două decenii, interes concretizat în anul 2005 la Paris, în cadrul conferinţei UNESCO, prin semnarea „Convenţiei pentru protecţia şi promovarea diversităţii şi expresiilor culturale“. În acest tratat diversitatea culturală este considerată indispensabilă pentru pacea şi securitatea la nivel global, naţional şi internaţional, prin dezvoltarea respectului reciproc dintre popoare şi culturi.

Diversitatea creează o lume variată şi diversă, creşte numărul opţiunilor şi îmbogăţeşte capacitatea şi valorile umane, fiind principalul resort al dezvoltării durabile a comunităţii, popoarelor şi naţiunilor.

Niciun comentariu: