duminică, 27 martie 2011

POLITICĂ

Avantajele diversităţii la locul de muncă

Este cunoscut faptul că între oameni se înregistrează diferenţe semnificative în atitudine şi comportament la locul de muncă. Un mediu divers va avea impact atît asupra rezultatelor angajaţilor: satisfacţia în muncă, implicarea şi identificarea cu organizaţia, creşterea performanţelor, iar la nivel organizaţional prin creşterea cifrei de afaceri, productivitate, calitatea muncii, coeziunea grupului etc. Cu ajutorul unui bun management al diversităţii, organizaţia poate beneficia de avantajele unei echipe eterogene prin: creşterea nivelului creativităţii şi inovaţiei, înbunătăţirea cunoaşterii modului de a opera cu mai multe culturi, oferirea de informaţii şi perspective diverse în rezolvarea problemelor organizaţionale, din partea angajaţilor care au caracteristici diferite, înbunătăţirea reputaţiei organizaţiei şi a imaginii faţă de părţile interesate din exterior, crearea de oportunităţi pentru grupurile dezavantajate: minorităţi, oameni cu dizabilităţi, guvernul oferind sprijin financiar companiilor care îi angajează etc.

Niciun comentariu: